USA og cruise

– Vi merker økende etterspørsel etter cruisereiser – også for 2009, bekrefter Anette M. Koefoed hos Berg-Hansen.

Men ikke til USA. Økende dollarkurs har allerede resultert i sviktende etterspørsel etter USA-ferier. Til gjengjeld selger cruise i Middelhavet godt i 2009:

– Disse cruisene er mer tilgjengelige for folk, sier Koefoed. Tilbudet er nå så stort at hun forventer ekstra mange gode tilbud på Midelhavs-cruise utover i 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.