Unngå innbrudd i sommerferien – mange er flinke til å bruke sine dirkesett

I sommerferien har innbruddstyvene gode dager. Men mange innbrudd kan unngås med enkle midler, og du får her en rekke gode råd til hvordan du får tyven til å liste utenom huset ditt, mens du er bortreist.

INNHOLD

* Hvordan tenker tyven?
* Hva er naboshjelp?
* Hva kan du ellers gjøre før ferien?
* Hva er Operasjon merking?
* Hvordan kan et sikringsskap hjelpe deg?
* Kan dine låsene åpnes for lett?

Hvordan tenker tyven?

Mange innbrudd skjer i ferietiden. Unngå derfor å skilte med at du er bortreist, og la ikke telefonsvareren annonsere din ferien. Hus og ha skal gi inntrykk av å være i bruk, for uorden hører til dagens orden.

Før du tar på ferie, er det derfor klokt å se på boligen din med en tyvs øyne. Ser den ubebodd ut? Er den praktisk å bryte inn i? Kan de dirke seg vei inn?  Vil dirkesett passe i låser? Har den et alarmsystem? Kan hoveddøren praktisk “bankes” opp? Et slik service gjør det lettere for deg å lokalisere boligens svakeste punkt og ta dine forholdsreglene.

Sørg f.eks. for å låse verktøy og hageredskaper inne, så tyven ikke kan bruke det til innbrudd. En utendørs stige skal naturligvis låses fast.

Liksom du sikkert tenner lyset i et par værelser, Liksom du forlater hjemmet om kvelden, er det en god ide å bruke automatiske tenn- og slukure, når du er bortreist. La evt. også en radio og/eller et fjernsyn styre av et automatisk tenn- og slukur. La aldri den utendørs belysningen være tente alene.

Få evt. montert tekniske installasjoner, som kan brukes i forbindelse med belysning. Det kan f.eks. være lys, som automatisk tenner, når en person nærmer seg boligen.

Et nytt produkt fra Philips kan gjøre illusjonen om et bebodd hus enda mer troverdigt. Philips Imageo LED Candle Light ligner en enkel, sandblåst glassstake til telys, bortsett fra at “telyset” tilveiebringes ved hjelp av lysdiodeteknologi og gjenoppladning batteri. Etter 12 timers oppladning brenner lys i omkring 24 timer med den peneste, blafrende “flamme”, som sees godt gjennom vinduene. Og ettersom tyven naturligvis vet at de færreste ville ta på ferie fra et brennende lys, vil vedkommende rask konkludere at nettopp huset ditt er bebodd. Tricket krever naturligvis at nabo, familie eller venner kan legge veien forbi for å tenne, slukke og lade opp de brukte “lysene”, og derfor er denne metoden mer krevende enn mange andre.
Solgt i pakk med tre eller 12 stk. En trestykspakning inklusive lader koster omkring 300-400 kr.
Hva er nabohjelp?
Innbrudd og hærverk kan forebygges, hvis man i fellesskap avtaler å være oppmerksomme på noe som skjer i nabolaget.

Nabohjelp er et samarbeid mellom deg, dine naboene og det lokale politiet og en fornuftig måte å forebygge innbrudd på. Det lokale politiet møter gjerne opp med gode råd om hvordan DERE best hjelper hverandre i nettopp dere området. Dessuten kan politiet utlevere merker til å sette på dørene for å skilte med at DERE holder øye med hverandres hus og ting.

Ofte vil naboenes oppsyn med boligen gi en ekstra trygghet. Dessuten kan du og dine naboene ved bare en beskjeden ekstra innsats hjelpe hverandre med å få hus eller anledninger til å se bebodde ut, når DERE hver særlig er reist vekk. La ikke tyvene bruke sine dirkesett.  Innsatsen er med til å gjøre boligene mindre attraktive som mål for innbruddstyvens arbeidsinnsats, liksom det skaper trygghet og styrker naboskapet.
Nabohjelp i etasjeeiendommen

Det er naturligvis forskjell på de kriminalpreventive forholdene for henholdsvis etasjeeiendommer og frittliggende hus. I etasjeeiendommer skal du først og fremst sørge for at det ikke stikker post eller aviser ut av din brevsprekken. Derfor kan du med fordel inngå en gjensidig avtale med naboen om at fjerne all frittliggende post, alle reklamer og lokalaviser – inklusive materiale, som ligger synligt framme, hvis du kikker inn gjennom brevsprekken.

Be også naboen legge dørmatten på plass etter trappevask og rengjøring. Endelig kan du be naboen stille et par skitne gamle sko ved siden av din matten fra tid til annen.
Nabohjelp i huset

Også i huset gjelder det om å få det til å se bebodd ut, og det er litt mer omfattende enn i leiligheten. Likevel skal du ikke overdrive innsatsen i forhold til hverdagen.

* Få din naboen til å fylle noe av sitt søppelet i din søppelposen.
* Få noen (naboen) til å tømme postkasse.
* Sørg for at gresset blir slått, om nødvendig bare i forhagen.
* Tenn lys i huset om kvelden (evt. med tenn- og slukure).
* Få noen (naboen) til å parkere sin bilen foran huset ditt eller i carporten.
* Få noen (naboen) til å henge sitt skittentøyet til tørk på din tørkesnoren.

Hva kan du ellers gjøre før ferien?

* Sørg alltid for at noen (evt. naboen) vet at du er bortreist. Gi også et telefonnummer eller en adresse, så nabo, familie eller venner alltid kan få fatt i dere, hvis det skulle skje noe.
* Husk å holde garasje og redsskapsskur låst! Ofte benyttes hageredskaper til oppbryting av dører og vindu.
* Husnummeret skal tydelig kunne sees fra veien. Dermed er det lettere å finne huset, hvis det skulle oppstå en nødssituasjon.

Hva er Operasjon merking?

Operasjon merking foregår også i samarbeid med det lokale politiet. Gjenstander, som er merke, er vanskelige for tyven å selge. Merking gir dessuten politiet gode muligheter for å oppklare tyveriet. De mange innbruddstyvene tenker seg om en ekstra gang, før de stjeler merke gjenstander.

Hos ditt lokale politi kan du gratis låne en koffert med både elegravør, rissepenn, mal, usynlig blekk og permanent blekk. Du kan også kjøpe din egen merkingsutstyret, så du alltid har det klart til å merke nye ting.
Hvordan kan et sikringsskap hjelpe deg?

Et fastkjørt sikringsskap gjør det mer vanskelig for tyven å skaffe seg adgang til de sikra gjenstandene. Anbring derfor dine verdifulle gjenstandene i et sikringsskap, f.eks. smykker, fotoutstyr, frimerker, samlinger, sølvtøy m.v.

Sikringsskap produseres og markedsføres i forskjellige vanskelighetssgrader. Det kan anbefales å anskaffe et skap, som som minimum svarer til kvaliteten i et våpenskap. En fagmann kan være til stor hjelp i forbindelse med anskaffelse og optimal installering av et sikringsskap.
Kan dine låsene åpnes for lett?

Enda det lyder underlig, er det mulig å “banke” mange helt vanlige låser opp på ganske få sekunder. I dag inneholder innbruddstyvens verktøykasse ofte særlig kodet nøkler, såkalte bankenøkler, som kan brukes til å dirke låssylindere opp ved å bruke den særlige banketeknikken. Vanlige dirkesett har de også.

Problemet er størst, hvis du har eldre og enkelt konstruerte låssylindere i dine dørene. For å få vurdert den sikringsmessig verdien av dine låssylinderne og nøkler kan du henvende deg til din låsesmeden og vise han nøkkelen til låsen. Låsesmeden vil heretter kunne rådgi deg profesjonellt.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.