Turk og Caico Øyene

Turk og Caico Øyene

Grand Turk, øy i den britiske kolonien Turks and Caicos Islands; 18 km2. Her ligger koloniens administrasjonssenter, Cockburn Town.

Turks and Caicos Islands, britisk koloni i Karibia, sørøst for Bahamas; 497 km2 med 20 000 innb. (2002). Administrasjonssenter: Cockburn Town på Grand Turk. Øygruppen omfatter over 40 øyer, hvorav åtte bebodde. De viktigste øyer er hovedøya Grand Turk, Providenciales, South Caicos,Middle Caicos, North Caicos og Salt Cay.

Relativt tørt, tropisk klima (525 mm årsnedbør); lite fruktbart jordsmonn med ubetydelig jordbruk. Turisme; eksport (særlig til USA) av hummer og musling. Gunstige skattevilkår og få reguleringer av næringsvirksomhet har tiltrukket mange utenlandske foretak, noe som har hatt gunstig innvirkning på økonomien og sysselsettingen.

Turks and Caicos Islands – historie, Øyene har sitt navn etter pirater fra Middelhavet (tyrkere) og var opprinnelig bebodd av arawakindianere som ble utryddet av spanierne på 1500-tallet. Handelsmenn fra Bermuda brukte slaver til saltproduksjonen på øyene. Britiske lojalister søkte tilflukt her under den nordamerikanske revolusjonen og satte i gang bomulls- og sisalplantasjer. 1874 ble øyene annektert av Jamaica. 1962–73 var Turks and Caicos assosiert med Bahamas og er siden en britisk kronkoloni. Økonomien er basert på turisme og internasjonal finans, og i første del av 2000-tallet er øyene blant de fremste i Vest-India når det gjelder økonomisk vekst. Et stort antall utenlandske selskaper er registrert her, og Turks and Caicos har oppnådd å bli slettet fra den internasjonale svartelisten over illegale skatteparadiser.

Norman Saunders var «chief minister» 1980–85, da han ble arrestert i Miami for narkotikahandel og siden dømt til 8 års fengsel. Den nye statsministeren, Nathaniel Francis, ble 1986 avsatt pga. udugelighet og korrupsjon. Øyene ble deretter underlagt direkte britisk styre, men etter valget 1988 ble en ny regjering etablert under ledelse av Oswald O. Skippings fra People’s Democratic Movement (PDM). I perioden 1991–95 regjerte Progressive National Party (PNP) under Washington Missick. Valget i 1995 ble vunnet av PDM, og Derek H. Taylor ble statsminister. PDM vant også valget i 1999, og Taylor fortsatte som «chief minister». Etter PNPs valgseier i 2003 overtok Michael Misick, med tittel av statsminister fra 2006. Kronkoloniens guvernør er Richard Tauwhare.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.