Til Ecuador med EXIS

Reisebyrået Exis tilbyr flere forskjellige muligheter for å lage frivliig arbeid i Ecuador.
Det formidlet året rundt med muligheter for å arbeide på følgende institusjoner:
Barnesykehus, som bl.a. fokuserer på handikappede barn og unge.:
Frivilligarbejdets karakter avhenger av kvalifikasjoner og ønsker.
Profil for frivillig:
Min. 4 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år
Jenteskoler i Ecuador:
Skolen søker frivillig til engelskkurser. Den frivillig vil få ansvaret for å planlegge og gjennomføre semesterkurser av 3 måneders varighet på forskjellige nivå og klassetrinn.
Profil for frivillig:
Universitetsutdannet person med erfaring i engelskundervisning.
Min. 12 ukers frivillig arbeid (semester)
Minimumsalder er 20 år
Private organisasjoner det blir støttet av UNESCO, som gir rådgivning og støtte til gatebarn og familiene sine. Organisasjonen arbeider innenfor det offentlige skolesystemet savel som på gateplan. Organisasjonen ligger i det
nordlige Quito, hvor det bl.a. kjører et hjem for gatebarn. Det frivillige arbeidet kan bl.a. bestå i rådgivning, administrativt arbeide, lekseslesninghjelp, fritidsaktiviteter og generell omsorg for barna.
Profil for frivillig:
Min. 8 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år
Foreninger, som rådgiver og hjelper kvinner i ecuadorianske fengsel. Frivilligarbejdets karakter avhenger av dine kvalifikasjoner og forutsetninger og kan omfatte alt fra administrative oppgaver til rådgivning i fengslene.
Profil for frivillig:
Erfaring og modenhet
Min. 4 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 20 år
Kunstmuseum, som fokuserer på moderne, ecuadoriansk kunst, bl.a. de kjente malerne Eduardo Kingman og Osvaldo Guayasamin. Museet har spesielle utstillinger, guidet turer og forelesninger. Frivilligarbeidet kan omfatte
kunstundervisning for barn, rekruttering og trening av lokale frivillige, administrative oppgaver, m.m.
Profil for frivillig:
Kunnskap om og interesse for kunst
Min. 4 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år
Miljøorganisasjoner det arbeider på en rekke forskjellige områder; fra beskyttelse av primærskog til promotering av tradisjonelle indianske produkter. Innholdet av frivilligarbeidet er sesongavhengig, og det vil bli tatt utgangspunkt i den frivillige erfaringene.
Profil for frivillig:
Min. 12 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år.
Organisasjoner det arbeider for å forbedre barns forhold gjennom undervisning, lekehjelp og økonomisk støtte. Det er bruk for hjelp med sosialt arbeid, undervisning og på det administrative omrader.
Profil for frivillig:
Min. 20 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år.
Barnehjem det gir mat, tøy, overnatting og utdannelse til barn fra fattige familier. Det frivillige arbeidet kan omfatte alt fra undervisning og rådgivning til administrativt arbeid.
Profil for frivillig:
Min. 4 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år
Sundhedsklinik som blir kjørt av en katolsk organisasjon og omfatter bl.a. akuttmottak, klinikk, apotek og skole. Den frivillig kan arbeide innenfor en lang rekke områder avhengig av den frivillige interessene og erfaring.
Profil for frivillig:
Min. 4 ukers frivillig arbeid
Minimumsalder er 18 år.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.