Spionere når man er på ferie?

I noen land er det restriksjoner for hvor man kan ta bilder og man kan faktisk bli arrestert hvis man tar bilder på feil plass og til feil tidspunkt.

Det behøver ikke å ha noen god grunn til åvære slik, men de har slike regler for sikkerhets skyld. Da kan det være kjekt å ha små kameraer og andre små spionutstyr for å ta bilder. Slik som noe av det på denne linken her : Spion-utstyr / gadgets.

Pass på at du ikke blir tatt og du må heller aldri filme eller ta bilder i militære leirer. Spionasje er en alvorlig ting og mange nordmenn har fått årevis i fengsler i utlandet for spionasje, ofte uten grunn.

Det er også noen land som har restriksjoner på hva du kan ta med inn i landet av spionutstyr.

Særlig i korrupte stater er dette vanlg og man kommer ofte fri ved å betale seg ut, men ikke stol på det, plutselig får man lang straff.