Skagerrak

Skagerrak, forlenget arm av Nordsjøen mellom Norge, Sverige og Danmark.

Skagerrak omfatter havstykket sør for utløpet av Oslofjorden, øst for en tenkt linje mellom Lindesnes og Hanstholm på Jylland, og nord for en linje mellom Skagen og Pater Noster-skjærene ved Marstrand, ca. 32 000 km2.

Skagerrak er grunn i sør, i nord skråner havbunnen bratt mot Norskerenna, med største dyp ca. 700 meter utenfor Arendal. En understrøm av saltvann føres inn gjennom Skagerrak mot Kattegat og Østersjøen, mens en overflatestrøm av brakkvann føres ut igjen.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.