St Pierre og Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon, øygruppe ved østkysten av Canada, rett utenfor Newfoundlands sørkyst, siden 1976 fransk område (collectivité territoriale); 242 km2 med 6900 innb. (2000). Hovedby: Saint-Pierre. Over 80 % av befolkningen lever på Saint-Pierre (26 km2), som er det administrative og forretningsmessige senteret.

Hovednæringsvei er fiske (torsk) og fiskeforedling. Fiskeriene var i perioder hardt rammet av uenighet mellom Frankrike og Canada om territorialgrensene, men disse ble regulert ved en avtale i desember 1994. Noe jordbruk for lokalt forbruk. Turisme. Øyene er svært avhengig av import, og får økonomisk støtte fra Frankrike.

Saint-Pierre-et-Miquelon var vekselvis under britisk og fransk herredømme, før det kom under permanent fransk herredømme ved Paristraktaten av 1814. Øyene er nå siste rest av Frankrikes nordamerikanske kolonirike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.