Saint Helena

Saint Helena, øy i det sørlige Atlanterhav, på 16° s.br. og 5° 45? v.l.; 122 km2 med 7400 innb. (2003), danner sammen med øyene Ascension, Tristan da Cunha mfl. en britisk kronkoloni, Saint Helena and Dependencies; 308 km2 med 7200 innb. (2000), de fleste er av blandet britisk, asiatisk og afrikansk herkomst. Hovedstad: Jamestown.

Saint Helena er av vulkansk opprinnelse og stiger opp til 853 moh. fra det 4000 m dype havet omkring. Mildt klima med liten årstidsvariasjon. Nedbør omkring 900 mm årlig.

En del jordbruk med bl.a. kvegavl og lindyrking. Sentrum for telekommunikasjoner. Hovedstaden var en viktig kullstasjon før åpningen av Suezkanalen.

Den ubefolkede Saint Helena ble oppdaget av portugisere 1502, okkupert av nederlendere og engelskmenn; kom 1673 under det britiske Ostindiakompani og ble kronkoloni 1834. Napoleon ble deportert hit 1815, og levde på Longwood midt på øya til sin død i 1821. Gravlagt her til 1840 da hans kiste ble ført til Paris og bisatt i Invalidedomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.