Sør-Afrika på en annen måte

Gressrøtterer i et stort land

Foreningen Sydafrika Kontakt er opphav til et site om Sør-Afrika, Zwaziland, Zimbabwe og til dels om Malawi og Mosambik.
Siden blir bestyrt av frivillig, som behandler aktuelle problemer som: Aidsbehandling, vannforsyning, demokrati og jordreformer. Foruten nyheter og en grundig link-liste inneholder siden også en rekke artikler rettet mot skole- og gymnasieelever. Det kan bli bestilt foredrag og undervisningsmateriell. Foreningen rådgir gjerne reisende.
Sydafrika Kontakt, som feiret sitt 25 års jubileum siste år (2003) har røtter i en rekke politiske parti, fagforeninger og organisasjoner. Foreningen var svært aktiv i forbindelse med opphevelsen av apartheid og har i dag kontakt til en rekke grasrotbevegelser.
Foreningen utgir også bladet WOZA, som utkommer 4 ganger om året. Bladet er skrevet for dansker av eksperter i Sør-Afrika.
http://www.sydafrika.dk/

Leave a Reply

Your email address will not be published.