Reisesykeforsikringreglene

Syk og sikker 15.01.2008 De nye? lar familien Danmark i stikken. Forsikringsselskapene bør gripe sjansen og inkludere en reiseforsikring i dem basispakkeren. Familien Jensen er på skiferie i de franske Pyrenæer. Familien hygger seg i det tynne luftlaget, og det går forrykende, like inntil far skvetter på skiene og brekker begge bein. 1. januar 2008 tro nye regler for den offentlige reisesykeforsikringen i kraft. Det betyr at dekningen av hjemreisetransport helt forsvinner, og dekningsområdet innskrenkes. Det vil si at forbrukerne selv skal betale alle kostnader til hjemreise, som skyldes sykdom og ulykker. De eneste unntakene fra regelen er reiser til Færøyene, Grønland, Norge, Sverige, Finland og Island. Det betyr at familien Jensen blir nødt til å avbryte dem ferien, som de ellers hadde gledet seg lenge til. Men de skal også selv sørge for hjemtransport til fatter, som jo er hjelpeløs. Så det blir en sørgelig slutt på familiens lenge ventet utlandsferie. Hvis man ønsker å ha dekning for hjemtransport fra de landene som ikke lengre er omfattet av ordningen, skal man tegne en privat forsikring. Det hadde familien Jensen bare glemt, så de måtte punge ut til en ny og dyrere hjemreisebillett. forbrukerrådet synes derfor at forsikringsselskapene har en oppgave å løfte i forhold til å sikre forbrukerne klar informasjon og valgmuligheter i forhold til både pris og produkt. forbrukerrådet arbeider for en modell med tilvalg til Familiens Basisforsikring. Familiens Basisforsikring dekker allerede den tatt med bagasjen. “Det vil være en riktig god ide, hvis forbrukerne får mulighet for å tilvelge hjemtransport som en del av den eksisterende basisforsikringen og dermed beholde den tidligere dekningen. Det kan ikke være den enkelte forbrukerens oppgave å forhandle individuelle løsninger og priser på plass med forsikringsselskapet. Det må derfor være mulig for forsikringsselskapene å tilby standardprodukter med lavere premier, som tar høyde for de nye reglene”, sier jurist i Forbrukerrådet Anne Dehn Jeppesen. forbrukerrådet følger utviklingen mer nøye for å sikre at forbrukerne ikke blir tapere i samspillet mellom det offentlige forpliktelsene og forsikringsselskapenes forpliktelser, dvs. håndteringen og implementeringen av de nye reglene. Tips til forbrukerne: – Sjekker om du har en dekning. En del forbrukere har allerede en reiseforsikring i tilknytning til dem bankkortet. Sjekk også det presise dekningomfanget, så hele hustanna er dekket – men ikke overdekket. – Hvis duønsker å være dekket under reiser til land, som ikke lengre er omfattet av ordningen, og hvis du ønsker dekning for sykehjemtransport, skal du tegne en privat forsikring. – Tal med din forsikringsselskapet, så du får den for dem best løsning. Forsikringsselskapene har en oppgave å løfte i forhold til å sikre forbrukerne en klar informasjon og gi valgmuligheter i forhold til både pris og produkt.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.