Reisesykeforsikringen

01.01.2008 Det gule helseskortet (tidl. gule trygdesbevis) dekker ofte utgiftene, hvis du blir syk under en feriereise i Europa og omkring Middelhavet. Før du reiser til utlandet, er det viktig, at du vet, hvordan og hvor meget hjelp du kan få, hvis du blir syk på din reisen. Det gule helseskortet (tidl. gule trygdesbevis) dekker deg, når du foretar feriereiser i Europa. Men reisesykesforsikringen har vis begrensninger. Det er f.eks. ikke det samme, hvor du reiser hen, hvor lang tid du er vekk eller hva formålet med din reisen er. Hvor dekker det gule helseskortet? Den offentlige reisesykesforsikringen dekker pr. 1. januar 2008 bare utgifter til legebehandling i EU, Færøyene, Grønland, Sveits, Norge og en rekke små europeiske stater. Du er altså ikke lengre dekket av reisesykesforsikringen på reiser til for eksempel Tyrkia, Kroatia, Egypt, Libanon, Tunisia, Russland, Marokko og Israel. Følgende land vil pr. 1. januar 2008 være omfattet av reisesykesforsikringen: Andorra, Azorerne, Belgia, Bulgaria, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Gibraltar, Hellas, Grønland, Holland,Isle of Man, Irland, Island, Italia, Kanariske Øer, Kanaløyene, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike. Hvor lenge gjelder dekningen? Du er dekket av den offentlige reisesykesforsikringen, i den første måneden av din reisen i ovennevnte land. Det vil i praksis si, å reise du ut D. 14. i en måned, så gjelder den offentlige trygdekassen til og med D. 13. i den følgende måneden. Varer din reisen lengre enn en måned, skal du derfor tegne en privat reiseforsikring, som dekker utgiftene, hvis du blir syk i utlandet. Hvilke reiser er dekket? Du er bare dekket av den offentlige reisesykesforsikringen, hvis din reisen er en feriereise. Næringslivsreiser og reiser, som du bruker til å søke jobber, er som hovedregel ikke dekket av den offentlige reisesykesforsikringen. Du skal også være oppmerksom på at det gjelder særlige regler for dekning, hvis du er på studieopphold i utlandet. Det blått trygdesbeviset Hvis du reiser til et EU/EØS-land eller Sveits i lengre tid enn en måned eller med andre formål enn ferie, har du bruk for det blått EU-trygdebeviset . Det gjelder også, hvis du har en kronisk sykdom som kan være behandlingskrevende. Det blått EU-trygdebeviset fås hos din kommunen. Følgende utgifter er dekket Reisesykeforsikringen dekker utgifter til akutt sykdom/tilskadekomst, som er oppstått under din reisen. Dessuten dekkes vanlig legehjelp (ikke tannlegehjelp, fysioterapi, kiropraktikk mv.) og legebestemt medisin samt legebestemt sykehusopphold og behandling inkl. operasjoner. Reisesykeforsikringen dekker også utgifter til telefon, telefaks eller lignende ved henvendelser fra utlandet til SOS International. Reisesykeforsikringen dekker ikke hjemtransport som følge av sykdom/tilskadekomst, men i kraft av en nordisk konvensjon vil dansk på ferie i Norge, Sverige, Finland og Island likevel stadig kunne bli transportert hjem innenfor ordningen. Hvis du blir syk Hvis du blir syk eller kommer til skade under utlandsoppholdet, er det alltid klokt å søke lege. Du kan be din hotellet eller en reiseleder om hjelp til å få kontakt med en lege. Du skal ta med det gule helseskortet, som er en sikkerhet for at du får refundert de utgiftene som er dekket, når du kommer hjem. Du skal være oppmerksom på at du kan risikere å skulle betale for legehjelp og medisin direkte på behandlingsstedet. Husk derfor å få kvitteringer for dine utsleggene. En del leger aksepterer likevel å sende regningen direkte til SØS Internasjonal, det administrerer ordningen. Hvis det er tale om alvorligere sykdom med sykehusinnleggelse eller behov for hjemtransport fra de nordiske landene, hvor hjemtransport stadig er omfattet, er det viktig, at SOS Internationals alarmsentral kontaktes, enten av deg selv eller av den behandlende legen. Alarmsentralen har åpen døgnet rundt og har telefonnummer 45 70 10 75 10. Du kan lese mer om reglene for reisesykeforsikring, når du reiser, på www.nyerejseregler.dk. her kan du også lese om de særlige reglene, som gjelder, hvis din barnet blir syk i utlandet, hvis du er kronisk syk før du reiser, og hvordan du er dekket, hvis du studerer i utlandet.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.