Reise-sjekkliste – ved forretningsreiser

Forberedelsene
Begynn planleggingen i god tid; så tar selve pakningen minimalt tid.
Bestill billetter, evt. hotellovernattinger – samt reiseforsikring i god tid.
Fortell forretningsforbindelsene dine når du kommer, navnet på hotellet din og evt. telefonnummer/telefaks. Foreslå tidspunkt for første møte. Hvis du har en stram reiseplan opplys da også avreisetidspunkt.
Få foretatt nødvendige vaksinasjoner i rette tid (sjekker med legen) – kjøp evt. malariatabletter.
Sjekker pass (utløpstid) – undersøk om det er nødvendig med visum. (I fjernøstet trenger danske statsborgere som ofte ikke noe visum; turistvisum blir utstedt ved ankomst til landet. Av og til blir disse reglene laget likevel om, så sjekker i forveien).
Sjekker om du har tilstrekkelig fleste visittkort å ta med. Påse også at det er internasjonalt utformet, liksom din organisatoriske plassering bør fremgå av visittkortet.
Innkjøp evt. gaver.
F O T O K O P I E R:
Ta noen sett fotokopier av pass – evt. visumer – reiseplan – flybillett og reiseforsikring.
Oppbevar et sett fotokopier i håndbagasjen din
Oppbevar evt. et sett i selve kofferten.
Skriv ned kredittkortnumrene dine, oppbevar disse et par stedene i bagasjen (ikke sammen med evt. PIN-kode)
Skriv ned telefonnummer på kredittkortselskapene dine
Oppbevar en kopi av reiseplanen din, inkl. oversikt over hotell, komplett med telefon og telefaksnummer i håndbagasjen din
Gi en kopi av denne reiseplanen til din familie og kontoret/nærmeste medarbeider
Arbeidspapir: Fotografer nødvendige papir til A5 størrelse – bruk gjerne begge sider av papir (sparer vekt)
9. (Etterlad original-dokumenter derhjemme, medbring kun kopier).

Leave a Reply

Your email address will not be published.