Reise med spedbarn til Ghana

Mann min er fra Ghana og vi har for 2 måneder siden fått vårt annet barn.

Vi vil svært gjerne besøke familien i Ghana så snart som mulig, men legen min har sagt at han ikke kan vaksinere barnet eller gi det malaria piller.

Er det riktig?

Ja, det er dessverre riktig.

Barnet bør bli vaksinert mot gul feber, som er en levende vaksine, som ikke gis til barn under 9 måneder og helst ikke til barn under 1 år.

Malarone gis ikke til barn under 11 kilo kroppsvekt, Larim ikke ved vekt under 15 kilo og Doxycyklin ikke til barn under 12 års alder.

Klorokin og Paludrine kan bli brukt, men effektiviteten er tvilsom.

Jeg vil foreslå at reisen utsettes til barnet er minst 9 måneder gammelt.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.