Reis ikke uten forsikring

02.10.2007 Når den offentlige reisesykeforsikringen innskrenkes i 2008 forsvinner dekningen av hjemreisetransport helt og dekningsområdet innskrenkes. En tilvalg i Familiens Basisforsikring kan løse forbrukernes problemer. 1. januar 2008 trår de nye reglene om reisesykeforsikringen i kraft.
Det skjer to endringer: * Dekningsområdet innskrenkes til bare å gjelde EU-land og EØS-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. (Merk å reise til land som Tyrkia, Kroatia, Egypt, Israel og Tunisia ikke lengre vil være omfattet). * Dekning av utgifter til hjemtransport faller bort (Dette gjelder likevel ikke for reiser til Norge, Sverige, Finland, Island, Færøyene og Grønland).
Bortsett fra disse to endringene fortsetter reisesykeforsikringen som hittil.
Hvis man ønsker å være dekket under reiser til land, som ikke lengre er omfattet av ordningen, og hvis man ønsker dekning for sykehjemtransport skal forbrukerne tegne en privat forsikring. “Forsikringsselskapene har nå en oppgave å løfte i forhold til å sikre forbrukerne en klar informasjon, og valgmuligheter i forhold til både pris og produkt. Familiens Basisforsikring dekker allerede den tatt med bagasjen.
Det vil derfor være en god ide, hvis forbrukerne får mulighet for å tilvelge hjemtransport til basisforsikringen, og ad den veien opprettholde den tidligere dekningen”, sier jurist i Forbrukerrådet Anne Dehn Jeppesen. Betingelsene i Familiens Basisforsikring er felles for de danske forsikringsselskapene, og er avtalt av forsikringsselskapenes næringslivsorganisasjon, Forsikring & Pension og forbrukerrådet. “Dette er jo et behov, som hele familien Danmark får på en gang, og det kan derfor ikke være den enkelte forbrukerens oppgave å forhandle individuelle løsninger og priser på plass med forsikringsselskapet.
Det må være mulig for forsikringsselskapene å tilby standardsprodukter med de følgelig lavere premier, som imøtekommer den nye dekningssituasjonen”, lukker Anne Dehn Jeppesen.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.