Persiske bukt – Persiabukta

Persiske bukt, Arabiske bukt, havbukt eller middelhav til Indiske hav, forbundet med Indiske hav gjennom stredet ved Hormuz, Omanbukta og Arabiske hav, ligger mellom Arabiske halvøy og Iran, ca. 240 000 km2. Det er et meget grunt hav, bare 25 m i middeldyp, og ingen steder dypere enn 100 m.

Pga. det varme og tørre klima får vannet høy temperatur (opptil 32 °C) og høy saltholdighet (38–41 ‰). Gjennom Hormuzstredet strømmer vannet inn i Persiske bukt i overflaten og ut i dypere lag.

Det er betydelig petroleumsutvinning i Persiske bukt og stor skipstrafikk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.