PAMUKKALE & HIERAPOLIS

Pamukkale er en unik naturopplevelse som bare kan sees få steder i verden. Kalk dannet av varme kilder skaper det fenomenet som mest av alt ligner et snølandskap. Istapplignende formasjoner dannet av avleiret kalk får automatisk tankene dit. I et par tusind år har det vært kjent at en dukkert i de varme kildene hadde en helbrede effekt, de ryktene nådde helt til Roma som bygget Hierapolis år 190 f.kr. Høytstående embetsmenn og andre i det øverste hierarkiet strømmet til Hierapolis for å restituere seg og få bukt med bl.a. gikt, som det kalkholdige vannet skulle være særlig godt for. Byen har dekket et stort område, dessverre er det meste ødelagt etter et jordskjelv i 1300-tallet. Her og det kan man likevel se flott søyler og porter, men det mest vel bevarde er det pene teateret med plass til 12000 tilskuere. Det ligger litt gjemt bak ved inngangen til Pamukkale Thermal, men det kan kraftig bli anbefalt å ta turen de 200 meterne oppad grusveien, teateret er imponerende med vel bevarde søyler og statuetter. Pamukkale har alltid tiltrukket mennesker, i 1980-tallet da Tyrkia opplevde det store turistboomen, så mange at man fryktet at området helt ville forsvinne pga. slit og tankeløshet fra myndigheter og turister. I dag er området satt på UNESCOs liste over bevaringsverdig natur og det er slik bare adgang til et svært lite stykke av Pamukkale. Man kan ikke lengre bade i de originale bassengene, to kunstige er konstruert og inngangen til dem er ved Pamukkale Thermal like ved bussholdeplassen. Entre ca. 80 kr.. Umiddelbart ved siden av Pamukkale Thermal ligger et museum med gjenstander fra Hierapolis, åpent daglig fra 8.30-12.30 og 13.30-19.00. Går man forbi museet kommer man så til at lite merket stykke hvor man kommer ganske tett på de flott kalkavleiringene. Skoene skal av og ønsker man å vasse i de kunstige bassengene skal man passe på det glatte underlaget. Et skilt sier at det ikke må bli fotografert, men det ser ikke ute til å bli håndhevet. Entre til Pamukkale & Hierapolis ca. 35 kr.. Husk godt med vann og en hatt til å beskytte hodet, som er bare få steder med skygge.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.