Middelhavet

Middelhavet, havarm som skjærer seg inn mellom Europa og Afrika østover fra Gibraltarstredet, til sammen 2 966 000 mill. km2. Fra vest mot øst omfatter Middelhavet: Alboransjøen, Baleariske hav, Tyrrenske hav, Joniske hav og Egeerhavet. Mot nord skjærer Adriaterhavet seg…

Stillehavet

Stillehavet, eng. The Pacific Ocean, det største av verdenshavene, ligger mellom Amerika i øst og Australia–Asia i vest. Som grense mot Atlanterhavet regnes meridianen over Kapp Horn og mot Indiske hav meridianen over sørspissen av Tasmania. Det har forbindelse med…

British Indian Ocean Territory

British Indian Ocean Territory, britisk besittelse i Indiske hav, omfatter Chagos Archipelago (Diego Garcia, Peros Banhos, Salomon, Eagle og Egmont); 52 km2, ingen fast bosetning. Området ble opprettet 1965 for å utnyttes i forsvarsøyemed av Storbritannia og USA i fellesskap.…

Adriaterhavet

Adriaterhavet. Adriahavet, bihav til Middelhavet, mellom Italia og Balkanhalvøya, forbundet med Joniske hav gjennom stredet ved Otranto (ca. 75 km bredt); strekker seg i nordvestlig retning i en lengde av 800 km; areal ca. 131 500 km2. Adriaterhavet deles i…

Antarktis

Antarktis, fellesbetegnelsen på land- og havområdene omkring Jordens sydpol. Fordelingen av hav og land er nærmest motsatt den vi finner i Arktis. Et svært sentral-kontinent, Det antarktiske kontinent er omgitt av veldige havstrekninger (Sørishavet). Navnet Antarktis er av anti-, ‘mot’…

Atlanterhavet

Atlanterhavet, hav mellom Europa/Afrika og Amerika, avgrenset mot Indiske hav og Stillehavet av meridianene som går gjennom sørspissene på de to kontinentene. Atlanterhavet i videste forstand strekker seg fra Weddellhavet i sør over nordpolområdet til Beringstredet. Atlanterhavets areal, inklusive alle…

Polhavet

Polhavet, også kalt Polarhavet, er havet rundt Nordpolen, begrenset av Nord-Amerikas, Grønlands, Europas og Asias nordkyster samt Svalbard og Novaja Semlja. Selve Polhavet er 7,26 mill. km2, forbundet med Stillehavet ved det 90 km brede Beringstredet og med Atlanterhavet ved…

Arktis

Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33? n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk…

Oseania

Oseania. Oceania, verdensdel som omfatter en rekke øyer og øygrupper i Stillehavet. Både ekvator og den internasjonale datogrensen krysser verdensdelen. De største landarealene ligger i sørlige og midtre del av Stillehavet. Oseania er verdens minste verdensdel med kun 5,8 %…

Nord-Europa

Nord-Europa, område i nordlige Europa, med uklar avgrensning. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island regnes vanligvis med til Nord-Europa, i tillegg regnes ofte også Estland, Latvia og Litauen samt de nordvestlige deler av Russland til Nord-Europa. I visse sammenhenger regnes…

Nord-Amerika

Nord-Amerika, verdensdel, utgjør den nordlige del av det amerikanske dobbeltkontinentet. Kulturelt sett deles kontinentet gjerne i Anglo-Amerika (Canada og USA) og Latin-Amerika (fra og med Mexico og sørover, inkludert Karibia). Det tilsvarende geografiske begrepsparet Nord- og Sør-Amerika har mer usikre…

Sør-Amerika

Sør-Amerika. verdensdel på den vestlige halvkule, utgjør den sørlige del av det amerikanske kontinent, avgrenset mot Nord- og Mellom-Amerika av Panamaeidet. Sør-Amerika har kyst mot Stillehavet i vest, Atlanterhavet i øst og Karibiske hav i nord. Kontinentet strekker seg ca.…

Midtøsten

Midtøsten, betegner et geografisk vagt definert område med felles kulturell referanseramme. Midtøstens kjerneområde består av landene fra Libya til Persiske bukt (Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det palestinske selvstyreområdet), samt landene på Arabiske halvøy (Bahrain, Forente arabiske…

Sentral-Asia

Sentral-Asia, det avløpsløse høylandet i indre Asia, avgrenset av Altaj, Sajan- og Jablonovfjellene i nord, Transhimalaya i sør og Karakorum, Pamir og Tian Shan i vest. Definisjonen av regionen kan være noe varierende. Det er vanlig, f.eks. i internasjonal statistikk,…

Asia

Asia. (muligens av syrisk açu ‘øst’), den største og folkerikeste av verdensdelene. Med tilhørende øyer 44,5 mill. km2, dvs. nesten 4,2 ganger større enn Europa og rommer omtrent 60 % av Jordens befolkning. Asias grense mot Europa er ikke fast…

Turk og Caico Øyene

Turk og Caico Øyene Grand Turk, øy i den britiske kolonien Turks and Caicos Islands; 18 km2. Her ligger koloniens administrasjonssenter, Cockburn Town. Turks and Caicos Islands, britisk koloni i Karibia, sørøst for Bahamas; 497 km2 med 20 000 innb.…

Tsjekkia

Tsjekkia. Den tsjekkiske republikk, republikk i Sentral-Europa, dannet 1. januar 1993, etter at Tsjekkoslovakia ble delt i to stater. Landet er en innlandsstat som grenser til Polen i nord, Tyskland i nordvest og vest, Østerrike i sør og Slovakia i…

Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago, republikk i Karibia, består av to øyer utenfor kysten av Venezuela. Øyene er skilt fra fastlandet ved stredene Serpent’s Mouth og Dragon’s Mouth. Øyene ble kolonisert av spanierne på 1500-tallet, og var 1802–1958 britisk koloni (Tobago fra…

Tonga

Tonga, konstitusjonelt monarki i Oseania, i Polynesia, øst for Fiji og vest for Niue. Tonga ligger sør for ekvator: mellom 15° og 23° 30? s.br., og mellom 173° og 177° v.l. Den internasjonale datogrensen gjør her en bue mot øst,…

Togo

Togo, republikk i Vest-Afrika, ved Guineabukta. Landet danner en 540 km lang korridor innover i landet, avgrenset av Ghana i vest og Burkina Faso i nord og til Benin i øst. Lavland ved kysten, høyere platåer og fjell lenger nord.…

Thailand

Thailand, kongedømme Sørøst-Asia, ved Thailandbukta (Sør-Kinahavet). Landet grenser til Myanmar (Burma) i vest, Laos i nord og øst, Kambodsja i sørøst og Malaysia i sør.. Befolkningen er buddhister som i hovedsak består av etniske thai, men den omfatter også en…

Tsjad

Tsjad, Tchad, eng. Chad, innlandsstat midt i det nordlige Afrika, grenser til Libya i nord, Sudan i øst, Sentralafrikanske republikk og Kamerun i sør og Niger og Nigeria i vest. Landskapet er preget av store ørkenområder i nord, og savanneområder…

Tanzania

Tanzania. republikk i Øst-Afrika, med kyst til Indiske hav i øst. Landet grenser til Uganda i nord, Burundi, Rwanda og Kongo (Zaïre) i vest og Zambia, Malawi og Mosambik i sør. Landet består av fastlandsdelen Tanganyika og øyene Zanzibar (1660…

Taiwan

Taiwan, øy og en egen politisk enhet i Asia, utenfor kysten av Kina, 142 km sørøst for provinsen Fujian, skilt fra fastlandet av Taiwanstredet. Taiwan har etter 1949 i praksis utviklet seg som en selvstendig stat. Republikkens formelle navn er…

Tadsjikistan

Tadsjikistan. (etter folkegruppen tadsjikere), republikk i Sentral-Asia, grenser til Usbekistan i nord og vest, Kirgisistan i nord, Kina i øst og Afghanistan i sør. I landets østligste del ligger den autonome regionen Gorno-Badakshan (63 700 km2). Tadsjikistan er den eneste…