Rwanda

Rwanda. republikk i Afrika, ligger i det indre av Øst-Afrika, grenser til Uganda i nord, Tanzania i øst, Burundi i sør og Kongo (Zaïre) i vest. Kivusjøen danner en del av vestgrensen. Rwanda ligger like sør for ekvator og vest…

Russland

Verdens største land er mer enn vodka, løkformede gudshus og den transsibirske jernbanen. Vi mener Russland vil oppleve en ny glasnostperiode innenfor reiselivet, hvor flere feriesteder vil komme bedre til sin rett. Blant annet tror vi flere europeere vil teste…

Romania

Romania, republikk i det sørøstlige Europa, ved Svartehavet, grenser til Moldova og Svartehavet i øst, Ukraina i nord, Ungarn i vest, Serbia i sørvest og Bulgaria i sør. Sørgrensen følger Donau, unntatt i det sørlige Dobrudsja. Romanias historie går tilbake…

Puerto Rico

Puerto Rico – Nord-Amerika, til 1932 Porto Rico, øy i Karibia, utgjør sammen med nærliggende småøyer Commonwealth of Puerto Rico; den østligste av de Store Antiller, ligger mellom Hispaniola og Jomfruøyene; 9044 km2 med 3 942 400 innb. (2007). Hovedstad:…

Portugal

Portugal. republikk i Europa, ved Atlanterhavet, på vestsiden av Pyreneerhalvøya, grenser til Spania i nord og øst, omfatter også øygruppene Asorene og Madeira i Atlanterhavet. Landet var en gang Europas ledende sjø- og kolonimakt og utgjorde kjernen i et verdensomspennende…

Polen

Polen, republikk i Europa, ved sørenden av Østersjøen. Grenser til Tyskland i vest, Tsjekkia i sørvest, Slovakia i sør, Ukraina og Hviterussland i øst, Russland (Kaliningrad) og Litauen i nordøst. Det meste av Polen ligger på den nordeuropeiske lavslette som…

Pitcairn Øyene – Pitcairn Island

Pitcairn Øyene – Pitcairn Island, britisk koloni i Stillehavet, omtrent midt mellom New Zealand og Panama, består av øya Pitcairn (5 km2), og de ubebodde Henderson, Dulcie og Oeno; 47 innb. (2002). Eneste bosetning: Adamstown. Pitcairn Øyene – Pitcairn Island…

Peru

Peru, republikk i Sør-Amerika, ved Stillehavet, ligger mellom Ecuador og Colombia i nord, Brasil og Bolivia i øst og Chile i sør. Andesfjellene går gjennom landet fra nordvest til sørøst. Ved foten av Andesfjellene er en smal kystslette, og det…

Grønlandshavet

Grønlandshavet, havområde utenfor Grønlands nordøstkyst, avgrenset av en linje Island–Jan Mayen–Spitsbergen. I dets nordlige del ligger Grønlandsbassenget med dyp ned til 3800 m; et større største dyp, 5500 m, finnes imidlertid i en mindre, isolert grop på 79° n.br. Langs…

Rødehavet

Rødehavet, havarm som skiller Afrika fra Asia (Arabia). I sør står det ved stredet Bab al-Mandab i forbindelse med Indiske hav; i nord deler det seg i to grener, Akababukta i øst og Suezbukta i vest; mellom dem ligger Sinaihalvøya.…

Persiske bukt – Persiabukta

Persiske bukt, Arabiske bukt, havbukt eller middelhav til Indiske hav, forbundet med Indiske hav gjennom stredet ved Hormuz, Omanbukta og Arabiske hav, ligger mellom Arabiske halvøy og Iran, ca. 240 000 km2. Det er et meget grunt hav, bare 25…

Tasmanhavet

Tasmanhavet, havområde mellom Australia og New Zealand. I sørvest finnes det dype Tasmanbassenget (over 5200 muh.), men den nordlige delen er grunnere (1000–2000 muh.). Navnet er etter den nederlandske sjøfareren Abel Janszoon Tasman (1603–59).

Korallhavet

Korallhavet, randhav til Stillehavet, mellom Queensland i Australia, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Vanuatu og Nouvelle Calédonie. Slaget i Korallhavet mai 1942 ble utkjempet med fly fra hangarskip og stoppet japanernes fremtrengning mot sørøst.

Gulehavet

Gulehavet, randhav til vestlige Stillehavet, ligger nord for Østkinahavet, mellom Korea og Kina, ca. 486 000 km2 og meget grunt, maksimalt 103 m og i middel 37 m dypt. Den innerste delen fryser til om vinteren. Flere store elver, bl.a.…

Japanhavet

Japanhavet, også kalt Østhavet, randhav til Stillehavet, begrenset av Japan, Korea og Russland, ca. 1 mill. km2. Japanhavet har et største dyp på over 4000 m, og midlere dyp rundt 1500 m. Det er forbundet med Okhotske hav gjennom La…

Kattegat

Kattegat, havstykket mellom Danmark og Sverige, omtrent fra Sjælland og Fyn i sør til en linje mellom Skagen (Danmark) og Marstrand (Sverige), ca. 22 000 km2. Kattegat er i det hele grunt, den vestlige delen under 20 m, en dypere…

Skagerrak

Skagerrak, forlenget arm av Nordsjøen mellom Norge, Sverige og Danmark. Skagerrak omfatter havstykket sør for utløpet av Oslofjorden, øst for en tenkt linje mellom Lindesnes og Hanstholm på Jylland, og nord for en linje mellom Skagen og Pater Noster-skjærene ved…

Østersjøen

Østersjøen. Baltiske hav, et innlands-randhav i Nord-Europa, det nordeuropeiske Middelhav, mellom Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland og de danske øyer; ca. 400 000 km2, 1500 km langt, på det bredeste 680 km. Ved de danske sund og…

Beringhavet

Beringhavet, nordligste del av Stillehavet, nord for Aleutene mellom Asia og Amerika; det forbindes med Polhavet ved Beringstredet, ca. 2,25 mill. km2. Oppdaget 1648 av kosakken Desjnjov og utforsket av Vitus Bering 1728–41. Beringstredet, strede mellom Asia og Nord-Amerika, forbinder…

Suezkanalen

Suezkanalen, en av verdens viktigste kanaler, forbinder Middelhavet og Rødehavet, 171 km lang. Fra Port Said ved Middelhavet går den mot sør, passerer de salte og nesten tørrlagte Timsah- og Bittersjøene og ender innerst i Suezbukta av Rødehavet. Suezkanalen er…

Kaspiske hav

Kaspiske hav, russ. Kaspijskoje More, persisk Daryay-e Khezer, oldtidens Mare Caspium eller Mare Hyrcanium, verdens største innsjø, ligger mellom Europa og Asia, 1200 km lang og opptil 450 km bred. Kaspiske hav er ustabilt og målingene varierer fra 360 000–380…

Svartehavet

Svartehavet, innhav på grensen mellom Europa og Asia, ca. 500 000 km2, inklusive Asovhavet. Det grenser mot Bulgaria og Romania i vest, Ukraina i nord, Russland og Georgia i øst og Tyrkia i sør. I sørvest står Svartehavet gjennom Bosporus,…

Nordsjøen

Nordsjøen, randhav mellom Norge, De britiske øyer og Kontinentet. I sør grenser Nordsjøen mot Atlanterhavet gjennom stredet ved Dover. Også gjennom sundene mellom Skottland, Orknøyene og Shetlandsøyene står Nordsjøen i forbindelse med Atlanterhavet. I nord trekker man grensen for Nordsjøen…

Middelhavet

Middelhavet, havarm som skjærer seg inn mellom Europa og Afrika østover fra Gibraltarstredet, til sammen 2 966 000 mill. km2. Fra vest mot øst omfatter Middelhavet: Alboransjøen, Baleariske hav, Tyrrenske hav, Joniske hav og Egeerhavet. Mot nord skjærer Adriaterhavet seg…

Stillehavet

Stillehavet, eng. The Pacific Ocean, det største av verdenshavene, ligger mellom Amerika i øst og Australia–Asia i vest. Som grense mot Atlanterhavet regnes meridianen over Kapp Horn og mot Indiske hav meridianen over sørspissen av Tasmania. Det har forbindelse med…

British Indian Ocean Territory

British Indian Ocean Territory, britisk besittelse i Indiske hav, omfatter Chagos Archipelago (Diego Garcia, Peros Banhos, Salomon, Eagle og Egmont); 52 km2, ingen fast bosetning. Området ble opprettet 1965 for å utnyttes i forsvarsøyemed av Storbritannia og USA i fellesskap.…

Adriaterhavet

Adriaterhavet. Adriahavet, bihav til Middelhavet, mellom Italia og Balkanhalvøya, forbundet med Joniske hav gjennom stredet ved Otranto (ca. 75 km bredt); strekker seg i nordvestlig retning i en lengde av 800 km; areal ca. 131 500 km2. Adriaterhavet deles i…

Antarktis

Antarktis, fellesbetegnelsen på land- og havområdene omkring Jordens sydpol. Fordelingen av hav og land er nærmest motsatt den vi finner i Arktis. Et svært sentral-kontinent, Det antarktiske kontinent er omgitt av veldige havstrekninger (Sørishavet). Navnet Antarktis er av anti-, ‘mot’…

Atlanterhavet

Atlanterhavet, hav mellom Europa/Afrika og Amerika, avgrenset mot Indiske hav og Stillehavet av meridianene som går gjennom sørspissene på de to kontinentene. Atlanterhavet i videste forstand strekker seg fra Weddellhavet i sør over nordpolområdet til Beringstredet. Atlanterhavets areal, inklusive alle…

Polhavet

Polhavet, også kalt Polarhavet, er havet rundt Nordpolen, begrenset av Nord-Amerikas, Grønlands, Europas og Asias nordkyster samt Svalbard og Novaja Semlja. Selve Polhavet er 7,26 mill. km2, forbundet med Stillehavet ved det 90 km brede Beringstredet og med Atlanterhavet ved…

Arktis

Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33? n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det nord for denne breddegrad finnes strøk…

Oseania

Oseania. Oceania, verdensdel som omfatter en rekke øyer og øygrupper i Stillehavet. Både ekvator og den internasjonale datogrensen krysser verdensdelen. De største landarealene ligger i sørlige og midtre del av Stillehavet. Oseania er verdens minste verdensdel med kun 5,8 %…

Nord-Europa

Nord-Europa, område i nordlige Europa, med uklar avgrensning. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island regnes vanligvis med til Nord-Europa, i tillegg regnes ofte også Estland, Latvia og Litauen samt de nordvestlige deler av Russland til Nord-Europa. I visse sammenhenger regnes…

Nord-Amerika

Nord-Amerika, verdensdel, utgjør den nordlige del av det amerikanske dobbeltkontinentet. Kulturelt sett deles kontinentet gjerne i Anglo-Amerika (Canada og USA) og Latin-Amerika (fra og med Mexico og sørover, inkludert Karibia). Det tilsvarende geografiske begrepsparet Nord- og Sør-Amerika har mer usikre…

Sør-Amerika

Sør-Amerika. verdensdel på den vestlige halvkule, utgjør den sørlige del av det amerikanske kontinent, avgrenset mot Nord- og Mellom-Amerika av Panamaeidet. Sør-Amerika har kyst mot Stillehavet i vest, Atlanterhavet i øst og Karibiske hav i nord. Kontinentet strekker seg ca.…

Midtøsten

Midtøsten, betegner et geografisk vagt definert område med felles kulturell referanseramme. Midtøstens kjerneområde består av landene fra Libya til Persiske bukt (Egypt, Irak, Israel, Jordan, Libanon, Libya, Syria og det palestinske selvstyreområdet), samt landene på Arabiske halvøy (Bahrain, Forente arabiske…

Sentral-Asia

Sentral-Asia, det avløpsløse høylandet i indre Asia, avgrenset av Altaj, Sajan- og Jablonovfjellene i nord, Transhimalaya i sør og Karakorum, Pamir og Tian Shan i vest. Definisjonen av regionen kan være noe varierende. Det er vanlig, f.eks. i internasjonal statistikk,…

Asia

Asia. (muligens av syrisk açu ‘øst’), den største og folkerikeste av verdensdelene. Med tilhørende øyer 44,5 mill. km2, dvs. nesten 4,2 ganger større enn Europa og rommer omtrent 60 % av Jordens befolkning. Asias grense mot Europa er ikke fast…

Turk og Caico Øyene

Turk og Caico Øyene Grand Turk, øy i den britiske kolonien Turks and Caicos Islands; 18 km2. Her ligger koloniens administrasjonssenter, Cockburn Town. Turks and Caicos Islands, britisk koloni i Karibia, sørøst for Bahamas; 497 km2 med 20 000 innb.…

Tsjekkia

Tsjekkia. Den tsjekkiske republikk, republikk i Sentral-Europa, dannet 1. januar 1993, etter at Tsjekkoslovakia ble delt i to stater. Landet er en innlandsstat som grenser til Polen i nord, Tyskland i nordvest og vest, Østerrike i sør og Slovakia i…

Trinidad og Tobago

Trinidad og Tobago, republikk i Karibia, består av to øyer utenfor kysten av Venezuela. Øyene er skilt fra fastlandet ved stredene Serpent’s Mouth og Dragon’s Mouth. Øyene ble kolonisert av spanierne på 1500-tallet, og var 1802–1958 britisk koloni (Tobago fra…

Tonga

Tonga, konstitusjonelt monarki i Oseania, i Polynesia, øst for Fiji og vest for Niue. Tonga ligger sør for ekvator: mellom 15° og 23° 30? s.br., og mellom 173° og 177° v.l. Den internasjonale datogrensen gjør her en bue mot øst,…

Togo

Togo, republikk i Vest-Afrika, ved Guineabukta. Landet danner en 540 km lang korridor innover i landet, avgrenset av Ghana i vest og Burkina Faso i nord og til Benin i øst. Lavland ved kysten, høyere platåer og fjell lenger nord.…

Thailand

Thailand, kongedømme Sørøst-Asia, ved Thailandbukta (Sør-Kinahavet). Landet grenser til Myanmar (Burma) i vest, Laos i nord og øst, Kambodsja i sørøst og Malaysia i sør.. Befolkningen er buddhister som i hovedsak består av etniske thai, men den omfatter også en…

Tsjad

Tsjad, Tchad, eng. Chad, innlandsstat midt i det nordlige Afrika, grenser til Libya i nord, Sudan i øst, Sentralafrikanske republikk og Kamerun i sør og Niger og Nigeria i vest. Landskapet er preget av store ørkenområder i nord, og savanneområder…

Tanzania

Tanzania. republikk i Øst-Afrika, med kyst til Indiske hav i øst. Landet grenser til Uganda i nord, Burundi, Rwanda og Kongo (Zaïre) i vest og Zambia, Malawi og Mosambik i sør. Landet består av fastlandsdelen Tanganyika og øyene Zanzibar (1660…

Taiwan

Taiwan, øy og en egen politisk enhet i Asia, utenfor kysten av Kina, 142 km sørøst for provinsen Fujian, skilt fra fastlandet av Taiwanstredet. Taiwan har etter 1949 i praksis utviklet seg som en selvstendig stat. Republikkens formelle navn er…

Tadsjikistan

Tadsjikistan. (etter folkegruppen tadsjikere), republikk i Sentral-Asia, grenser til Usbekistan i nord og vest, Kirgisistan i nord, Kina i øst og Afghanistan i sør. I landets østligste del ligger den autonome regionen Gorno-Badakshan (63 700 km2). Tadsjikistan er den eneste…