Operahuset i København

Operahuset i København er opera- og ballettscene i København, beliggende på Holmen (Dokøen) med fasade mot havnebassenget rett ovenfor Amalienborghaven, innviet i januar 2005. Operahuset er gitt som gave til den danske nasjon fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, etter initiativ ved sønnen til fondets grunnleggere (og styreformann) Mærsk McKinney Møller. Arkitekt var Henning Larsen som imidlertid gikk ut offentlig og erklærte at Mærsk McKinney Møller overprøvde en del av hans idéer.

Bygningen, som ble reist på tre år, er 14 etasjer høy, har et kvadratmeterinnhold på 41 000 m², over 1000 rom og 1400 sitteplasser i hovedsalen. Den er utvendig preget av et stort utstikkende tak. Teatersalongen er i klassisk «hesteskoform». Rundt huset er det gravd ut en 17 meter bred kanal, slik at bygget blir liggende på en liten øy. Huset er Københavns hovedoperascene, mens eldre opera fortsatt skal spilles i Det Kongelige Teater.