Om reise i Danmark

Kongeriket Danmark er plassert i Nord-Europa og danner sammen med Norge og Sverige området Skandinavia.
Bare et sted har Danmark en desidert landegrense – i sør mot Tyskland, hvor grensen er ca. 68 KM lang.
Mot sør grenser landet også opp til Østersjøen. Mot vest Nordsjøen (eller Vesterhavet, som danskene kaller en del av dette
farvannet), mot nord Skagerrak og mot øst Kattegat og Øresund.
Danmark består av halvøya Jylland med øyer (og det er Jylland, som grenser opp til Tyskland), Fyn med øyer,
Sjælland, Lolland, Falster med øyer samt Bornholm med øyer. Danmark omtales ofte som et øyrike, og det er da også hele 500 av slags, idet det hele tiden oppstår nye øyer. Ut av de mer enn 500 navngitte øyene er ca. 80 bebodd. Den samlede lengden på kystlinjen er cirka 7.300 KM. Hovedstaden er København, som ligger på det østlige Sjælland ved Øresund.
Kongeriget Danmark omfatter foruten den nordeuropeiske riksdelen også en riksdel ved Nordamerika-Grønland – samt et selvstyrende område i Nordatlanten: Færøyene.
Danmarks høyeste punkt er Yding Skovhøj på 173 M-er, og den største sjøen er Arresø med sine 39,5 km2er.

Leave a Reply

Your email address will not be published.