Nyttige opplysninger til ferieturen

Internett kan være en god hjelper å ha ved hånda, når man drar på ferie. Særlig hvis ferieturen går sørover ad de tyske motorveiene, kan det være fleste opplysninger å hente.
http://www.vd.dk/
http/index.htm

Båt og tog
Man kan også forsøke å hoppe utenom noen av køene ved å stå til sjøs!
Mellom Brunsb?ttel og Cuxhaven ved Elbens utmunning er det åpnet en fergerute, som ikke bare kan bli brukt som snarvei utenom Hamburg, men også by dansker på en nostalgisk opplevelse. Ruten blir seilt av de to gamle prinsessefergene, som tidligere seilte mellom Århus og Kalundborg, og den tidligere Øresundsbåten Najaden – alle under tyske navn. Rutetabell og priser blir funnet på Elbe-Ferrys hjemmeside (http://www.elbe-ferry.de/).
En annen måte å hoppe utenom motorveiskøene er å ta toget.
På 19 terminaler i Tyskland, bl.a. Hamburg, Nieb?ll og Rostock, kan bilen bli kjørt om bord i et autotog og bli befordret på skinner til 31 andre steder i Europa, f.eks. Bordeaux eller Napoli. Rutetabeller og priser til de tyske autotogene, som har vært på banen siden 1930, kan bli funnet på en særlig hjemmeside (http://www.autozug.de/d/index.html). Og billetter kan bli bestilt hos DSB (http://www.dsb.dk/).
http://www.elbe-ferry.de/
http://www.autozug.de/d/index.html
http://www.dsb.dk/
———————————
Hjemmeside
Webside
hjemmeside
———————————-

Med soveplassen i bagasjen
Med autotoget kan man rulle sovende gjennom Europa; men man kan også selv ha med soveplassene i bagasjen eller på trekk etter bilen.
Telt, campingvogn eller bobil kan bli parkert mange steder rundt om på Europakartet, og ideer hit kan bli funnet på Campingnettet (http://www.campingnettet.dk/). Dette nettsted har lister over campingplasser i Nederland, Frankrike, Italia, Luxembourg, Sverige, Norge og Danmark. Det er også linker til bl.a. andre lands veimyndigheterer, hjelpetjenester og turistbyrå liksom man kan finne informasjon om motorveisavgifter, valutakurser og været.
Også nettsted Campingferie (http://www.campingferie.dk/) gir under menypunktet Ferieny opplysninger til udlandsfare camperer og under reiseinspiration camperers egne reisebeskrivelser.
På web-tjenesten Camping-Cheque (http://www.camping-cheque.com/) blir et utvalg tilbudt av særlig nydelig beliggende campingplasser, hvor man utenfor juli og august kan få særlig rabatt.
Den tyske bilistorganisasjonen ADAC utgir to cd-rommer med opplysninger om hele 5.500 campingplasser i 33 land (ytterligere opplysninger på http://www.adac.de/).
De 38 aller besde campingplassene herfra er beskrevet på Verreisen.de (http://www.verreisen.de/), som bringer masser av reiseopplysninger og linker fra hele verden (særlig Europa og Tyskland).
Utgangspunktet er også tysk på portalen Reiseplannung (http://www.reiseplannung.de/), som bl.a. har linker til Varta F?hrer over hotell og restauranter i Tyskland, Østerrike, Sveits og Sydtyrol. Det er også linker til ruteplanleggere, som det finnes en del av.
http://www.campingnettet.dk/

Forside


http://www.camping-cheque.com/
http://www.adac.de/
http://www.verreisen.de/
http://www.reiseplannung.de/

Så tar vi syklene fram
Ferden sørover kan også foregå på to hjul. I fleste land er det sykkelvennlige ruter, ofte med flott landskabelige opplevelser og spennende attraksjoner.
På Dansk Cyklistforbunds nettsted (http://www.dcf.dk/) er det tips til sykkelferie i inn- og utland og linker til rutekort, turinformasjon, overnattingsmuligheter og råder om pakning av sykkelen.
På amerikanske Trento Bikes Page (http) er det turbeskrivelser og tips om sykkelruter i Europa sammen med annen sykkelinformasjon splittet etter land.
Hvis man på sykkelrygg ikke vil fjerne seg altfor svært fra de hjemlige himmelstrøkene, kan det på Tourentips (http://www.tourentips.de/) bli funnet forslag til turer langs den tyske vesterhavskysten, f.eks. den 250 KM-ene lange frisiske mølleturen!
http://www.dcf.dk/
http://www-math.science.unitn.it/Bike/

Rute-planlegging
http://www.rac.co.uk/services/routeplanner/
http://www.routingonline.de
http://www.shell.dk/
http://www.michelin-travel.com/
http://www.reiseplanung.de/
http://routenplanung.dr-staedtler.de/
http://www.europe.opel.com/
http://www.krak.dk/
http://www.storebaelt.dk/
http://www.rac.co.uk/services/routeplanner/
http://www.routingonline.de
http://www.shell.dk/
http://www.michelin-travel.com/
http://www.reiseplanung.de/
http://routenplanung.dr-staedtler.de/
http://www.europe.opel.com/
http://www.krak.dk/
http://www.storebaelt.dk/

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.