Norfolk Øyene – Norfolk Island

Norfolk Øyene  – Norfolk Island, australsk territorium ca. 1400 km øst for Brisbane i Australia; 35 km2 med 2000 innb. (hvorav 1600 bor permanent på øya, 2001). Hovedstad: Kingston. Norfolk Island har siden 1979 hatt selvstyre med en lovgivende forsamling på 9 medlemmer og et utøvende organ.

Øya er fruktbar og av vulkansk opprinnelse. Terrenget er svært kupert; høyeste punkt er Mount Pitt, 318 moh. Av lokal vegetasjon må nevnes norfolkgran (stuegran), Araucaria heterophylla, som kan bli nesten 60 m høy og 3 m i diameter. Befolkningen består dels av øyboere relokalisert fra det overbefolkede Pitcairn Island i 1856 (etterkommere etter mytterister fra Bounty og tahitiske kvinner), og dels av innflyttere fra Australia, New Zealand og Storbritannia. Turisme er viktigste næringsvei. Ellers produseres palmefrø, korn, grønnsaker og frukt.

Norfolk Øyene  – historie. Norfolk Island var ubebodd inntil den ble oppdaget av James Cook i 1774. Øya ble brukt som straffekoloni 1788–1814 og 1825–55.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.