Nettet viser vei

Gater og veier i selv de minste flekkene i 15 vesteuropeiske land kan bli lokalisert i nett-tjenesten Maporama, som også dekker USA og det meste av Canada.

Ved et oppslag på et vei- eller stedsnavn får man et kortutsnitt på skjermen med mulighet for å fokusere eller bevege kortet i forskjellige retninger. Kortutsnittene er svært nøyaktige og med angivelse av bl.a. ensrettet gater og jernbanestasjoner. Man får også opplyst lengde- og breddegrader, lokal tid og i fleste tilfeller også den lokale værsituasjonen.

Maporama har også en ruteplanlegger, som gir opp den letteste ruten mellom to steder med angivelse av reiselengde og tid samt gjennomsnittshastighet i bil. Kortskisser av både utgangspunkt og mål hjelper sammen med detaljerte opplysninger om hele ruten den veifarende godt av sted.

Utover de fleste kortopplysningene rommer Maporama en fagbok, hvor telefonnummer og adresser på virksomheter i Storbritannia, Frankrike, Belgia og Sveits kan slåss opp sammen med et kort over hvor virksomheten er plassert.

Bak den gratis nett-tjenesten står det franske firmaet Maporama, som leverer digitale kortløsninger til fleste slags formål dekkende ikke bare Europa og Nord-Amerika, men stort sett hele verden.
http://www.maporama.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.