Når turen går til Tyskland

Masser av nyttig informasjon om Tyskland kan nå bli funnet over nettet på dansk, før turen går til vårt sørlige naboland.

Under navnet reiselandet Tyskland gir Tysk Turist Information turister og andre reisende gode råder og opplysninger. Det fortalte om trafikk på både vei og skinner, til vanns og i luften. Man finner værvarsel og lister over festivaler, utstillinger og andre større begivenheter. Det er også forslag til turer i bl.a. det nordlige Tyskland, man kan finne reisearrangører innenfor enhver genre og bli klokere på butikkenes åpningstider samt de tyske helligdagene og ferieperioder.

Nettstedet har dessuten linker til både tyske institusjoner i Danmark med relevant informasjon på stelt og til en rekke netttjenester like fra museumsoversikter over golfbaner til tyske postnummer.

Linker til andre informasjonskilder om eller fra Tyskland kan bli funnet på Handelshøjskolen i Københavns Internettveiviser og på nettstedet Dansk-Tysk.dk, som likevel ikke har vært oppdatert i snart to år. Tyske databaser med næringslivsinformasjon er tidligere blitt beskrevet i en artikkel i bladet DISPLAY.
reiselandet Tyskland
http://www.tyskland-info.com
Handelshøjskolens Internetvejviser: Tyskland
http://www.cbs.dk/library/hiv/tyskland.shtml
Dansk-Tysk.dk
http://www.dansk-tysk.dk/
Veivisere til det tyske markedet
http://www.informationsportalen.dk/artikelarkiv/artikler/art313.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published.