Næringsliv i København

Københavns næringsliv har endret seg betraktelig de siste tiårene. Mens hovedstaden tidligere hadde nær halvparten av Danmarks industribedrifter, er nå store deler av industrien flyttet ut til andre deler av Danmark, og da særlig til landdistriktene på Jylland. Det finnes likevel fortsatt betydelig grafisk industri med bl.a. store trykkerier, forlag og aviser, verkstedindustri og avdelinger av Carlsberg-bryggeriet. Mange industriarbeidsplasser har flyttet ut av byens sentrum og til randkommunene i Stor-København. Over 80 % av arbeidsplassene er nå innen ulike tjenesteytende næringer, og København er landets viktigste bank- og forsikringssenter med Danmarks Nationalbank og Børsen (1625), og dominerer også engroshandelen. Turisttrafikken er betydelig. Bl.a. anløper det hvert år flere hundre cruiseskip.

Byen er sete for Københavns universitet, grunnlagt 1479, samt en rekke høyere læresteder, vitenskapelige institusjoner, museer, teatre m.m. Norsk ambassade og sjømannskirke. København var Europeisk kulturhovedstad 1996.