Malaria i Indonesia

Jeg skal til Bali og Gili-øyene i 1 måned (juli).

Jeg er mye i tvil om noe som malariamiddel jeg skal bruke, da legen min og andre leger åbentbart er dypt uenige om om det er resistens overfor henholdsvis KlorokinPaludrine og Malarone.

Jeg er svært forvirret over alle de beskjedene jeg har fått og håper derfor at dere kan hjelpe meg med en avklaring.

Jeg er svært uforstående overfor den uenigheten som er – hvorfor?

Det er i hvert fall ikke resistens mot malarone overhodet i Indonesia.

Bali regnes for stort sett malaria fritt, og verken vi eller våre nordiske kolleger gir malaria forebyggelse til Bali lengre.

Klorokin og paludrine regnes stadigvekk for effektive i Indonesia, og det har ikke vært rapporter om klorokin resistens mot falciparum malaria.

Vi bruke konsekvent klorokin og paludrine til Indonesia, så det mener jeg også du kan bruke.

Malarone vil også gi deg en fin beskyttelse, men til en noe høyere pris.

Leave a Reply

Your email address will not be published.