Mahatma Gandhi

Ingen har som Mohandas Karamchand Gandhi satt preget sitt på India, hans årelange kamp for rettferdighet og selvstendighet står som en av de største bedriftene i verdenshistorien.

Gandhi ble født i India, men tok etter skolen til England for å lese videre til sakføre. Etter endte utdannelse var han bare kort tid tilbake i India før han fikk sin første jobb i Sør-Afrika. Her følte han på sin eget kropp apartheidstyrt og kunne ikke unngå å merke hvordan indiske arbeidere ble ydmyket og slaktet pga. hudfargen sin. Gandhi bestemte straks å gjøre noe med problemet, og han “fant opp” en rekke metoder til å ta opp kampen, bl.a. endagsstreiker, bevisst overtredelse av apartheidlovene og dessuten var det viktig at de indiske arbeiderne ikke tydde til vold hvis de ble angrepet. Han ville på den måten appellere til makthavernes samvittighet. Gandhi oppnådde gode resultat og da han i 1914 vendte hjem til India var han slik allerede kjent.

I India ble han rask leder av motstanden mot det britiske styret, han brukte lang tid på å reise India tynt for å sette seg inn i forholdene. Han bodde i et primitivt kollektiv sammen med venner, de levde av egne høster og laget selv tøyen sitt. Gandhi ble atskillige ganger stilt for en dommer når han nektet å adlyde det britiske styret, men flere ganger måtte man løslate ham pga. den store folkemengden som støttet ham utenfor rettslokalet. Men i alt nådde han å tilbringe 8 år i fengsel.

Noen av Gandhis merkesaker var bl.a. forbud mot barneekteskap at India skulle romme alle religioner, likt forhold for menn og kvinner og særlig avskaffelse av kastesystemet. De kasteløse ble Gandhis yndlinger, han kalte dem “Harijan”, guds barn. Gandi mente dessuten at Indias styrke lå i landsbyene, han oppførte derfor atskillige ashram-skoler som hadde et stykke jord tilknyttet. Den berømte saltmarsjen i 1930 ble ledet av Gandhi, her førte han ut hundretusen indere til Guajarats kyst så de kunne utvinne sitt eget salt. Dette var svar på regjeringens fordobling av skatt på salt.

Gandhi blir myrdet i 1948 av en fanatisk hindu som ikke kunne tolere ønsket om en multireligiøs stat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.