Likheter mellom Sverige og Norge

Sverige og Norge er naboland og dermed har de av geografiske årsaker mange likheter. Likt landskap, ganske like språk, mange likheter med tanke på kultur og væremåte, og mye mer. I tillegg har de to landene et felles urfolk, samebefolkningen, og en del kulinariske likheter.

Det svensk-norske unionsmerket, populært kalt «Sildesalaten», ble fra 1844 til 1905 brukt øverst i venstre hjørne på både det svenske og det norske flagget.

Begge landene har en forkjærlighet for fisk og kjøttboller – ikke nødvendigvis på en gang. Likevel er de to landene også forskjellige på mange måter, og er spesielt glad i å gjøre narr av hverandre. Men dette er kanskje ikke så spesielt for disse to, siden mange naboland har denne typen forhold. Norge og Sverige kan nok best beskrives som et søskenpar.

Ruskultur i Norge og Sverige

Én ting Norge og Sverige definitivt har til felles er forholdet til rus; ikke bare alkohol, men også til det svært avhengighetsskapende stoffet nikotin. De to landene har hatt en nedadgående trend de siste årene når det kommer til antall innbyggere som røyker, men en annen form for nikotinavhengighet har rammet denne delen av Skandinavia, nemlig snus. Snus er et relativt nytt konsept, men likevel har det funnet sin vei inn på markedet utrolig raskt.

Spesielt de siste årene har ett merke klart å ta over en høy andel av markedet – Epok snus. Med sine utradisjonelle snusvarianter har de kapret både nordmenn og svensker.

Klasseperspektivet på nikotinforbruk

Nikotinforbruk pleide å være utelukkende i form av sigaretter i Skandinavia, og det pleide også å være et utpreget klassefenomen. De aller fleste som røyket pleide å tilhøre arbeider- eller lavere middelklasse. Men etter hvert som snus har inntatt markedet og økt andelen nordmenn og svensker som er hyppige konsumenter av nikotin ved hjelp av et veldig uskyldig image, har man kunnet observere en forsvinnende klassegrense når det kommer til nikotinforbruk.

Spesielt etter at de skandinaviske landene gjorde en hederlig innsats i å minske andelen av befolkningen som røykte ved hjelp av både avgifter og markedsføring, har snus sneket seg inn som den uskyldige fetteren i alle samfunnsgrupper.