Kort historisk oversikt – Berlin

1237     De to vendiske fiskerstedene Kölln og Berlin, på begge sider av Spree, får byrettigheter
1307     Kölln og Berlin slås sammen til én by som tidlig slutter seg til Hansaforbundet
1400-tallet     Fyrstelig residensby
1618–48     Store ødeleggelser under Trettiårskrigen
1669     Friedrich-Wilhelmkanalens åpning innleder vekstperiode

Hovedstad

1701     Hovedstad i det nyopprettede Kongeriket Preussen
1810     Universitet grunnlegges
1871     Hovedstad i Det tyske rike
1918     Sosial uro. Hovedstad i Weimarrepublikken
1920     Store områder legges under byen
1936     Arrangør av sommer-OL
1939–45     Under den annen verdenskrig blir byen (4,3 mill. innb. 1939) sterkt ødelagt ved flyangrep og til slutt ved kamper inne i byen. Sovjetiske styrker erobrer byen 1945

Delt by

1945     Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike besetter hver sin sektor
1948–49     Deling av Berlin. Sovjetisk blokade av vestmaktenes sektorer mislykkes pga. en vestlig luftbro
1949     Øst-Berlin (sovjetisk sektor) blir hovedstad i Øst-Tyskland
1950     Vest-Berlin (vestmaktenes sektorer) blir delstat i Vest-Tyskland, men uten fulle rettigheter
1953     Arbeideroppstand i Øst-Berlin 17. juni slås ned av sovjetiske tropper
1950-årene     Masseflukt fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland
1961     Østtyske myndigheter sperrer grensen 13. aug. og reiser en høy, godt bevoktet mur med et sikkerhetsområde på østlig side
1963     John F. Kennedy taler ved muren: «Ich bin ein Berliner!»
1972     Vestberlinere får besøke slektninger i øst
1987     Byens 750-årsjubileum markeres på hver side av muren
1989     Østtyske myndigheter tillater fri utreise 9. nov. Den påfølgende natten åpnes grenseovergangene mellom Øst- og Vest-Berlin, i ukene etter blir flere passeringssteder etablert

Samling

1990     Ved Tysklands samling slås de to delene sammen og får status som delstat. Berlin blir offisielt Tysklands hovedstad
1991     Den tyske forbundsdagen vedtar at regjering og forbundsdag skal flyttes til Berlin
1999     Den gamle Riksdagsbygningen er ferdig ombygd, og Forbundsdagen holder sitt første møte i april. I august flytter regjeringen inn i nye lokaler. De fem nordiske land flytter inn i et nybygd ambassadekompleks
2001     Forbundskanslerens nye hus blir innviet. Et stort jødisk museum åpner. Berlin får ny administrativ inndeling; antallet distrikter (Bezirke) reduseres fra 23 til 12

 

Dette var en kort oversikt.