Klima på Kanariøyene

Klimaet er på Kanariøyene oseant subtropisk. Mesteparten av året blåser den nordøstlige passatvinden. Den kjølige Kanaristrømmen bidrar til å utjevne temperaturforskjellene mellom årstidene. Las Palmas har 17 °C i middel i januar, og 23 °C i middel i august og september.

Nedbøren er generelt sparsom, med mest nedbør i vinterhalvåret. De vestlige øyene (La Palma, Tenerife) er de mest nedbørrike, mens Fuerteventura og Lanzarote nærmest har ørkenkarakter. Generelt får øyenes nordsider mer nedbør enn sørsidene.