Kina Panda

Pandabjørnen er en av verden mest truede dyrearter. Nye opptellinger viser at det i dag er knapp 1600 individer tilbake i naturen. Eksperter peker likevel på at det sannsynligvis er litt flere da pandaen lever i øde og ulendte områder. Det er primært den eksplosive befolkningsveksten i Kina med nye veier og industri som har gjort et alvorlig innhogg i pandaens levesteder, det anslås at ca. 50 % av de skogene hvor bjørnen lever i dag er vekk. Heldigvis har den kinesiske regjeringen nå forbudt å felle tre i de store skogområdene i Centralkina. Oven i det vil man investere opp mot 60 mrd. kroner på gjenplanting av skogene.

Inntil nylig hadde man dårlige erfaringer med å avle på de ca. 190 pandaene som lever i zoologiske hager og forsøkssenter. Men et samarbeid mellom Kina og amerikanske zoologiske hager har gitt nye metoder til å passe og oppflaske ungene. F.eks overlevde alle 16 unger som kom til verden i Wolong Naturreservats forsøkssenter i 2004, for få år siden ville de sannsynligvis være døde alle sammen. Offiselt er alle pandaer kinesiske, slik er alle individer i verdens zoologiske hager lånt av ut den kinesiske staten. Selv om pandaen er et stort trekkplaster og skaffer et betydelig antall besøkender til de zoologiske hagene er det en dyr affære å ha dyrene. Men det hører ikke så lite prestisje i å ha pandaen, og kanskje er det nettopp det som skal til for å redde den fra å dø ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.