Ikke-leger avgjør reisesykeforsikring

30.05.2007 Europæiske Rejseforsikring lar ikke-lege-utdanna treffe legefaglige beslutninger om folks helse. Det private selskapet Europæiske Rejseforsikring avgjør for den offentlige trygdekassen om mennesker er for syke til å være dekket av reisesykeforsikringen. Men avgjørelsen blir ofte truffet av medarbeidere uten legeeksamen. Tusenvis av

kronisk og alvorlig syke mennesker vil bare reise på ferie til utlandet, hvis de er dekket av den offentlige reisesykeforsikringen i tilfelle av behovet for legehjelp eller hjemtransport. Men de såkalt bindende forhåndstilsagnene blir altså avgjort uten legefaglig grunnlag. Det erkjenner Europæiske Rejseforsikring overfor Morgenavisen Jyllands-Posten. Dessuten gir Europæiske

Rejseforsikring ikke pasientene en skikkelige begrunnelser for avslag og gjør heller ikke alltid oppmerksom på klagemuligheter. “Det er uakseptabelt, og det er bekymrende, hvis den slags viktige avgjørelser ikke bygger på en legefaglig vurdering. Et avslag kan jo stavnsebinde folk, fordi de ikke tør reise ut uten sykedekning, og derfor er det viktig, at de avslaga som gis, gis på et

skikkelig grunnlag. Særlig syke har jo behov for å reise ut med dem familien”, sier helseepolitisk medarbeider hos forbrukerrådet, Margrthe Nelsen til Jyllands-Posten.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.