Hvorfor bruker spanjolene spørsmålstegn foran og bak en spørresetning?

Grunnen er at spanske setninger kan være tvetydig. Med et spørsmålstegn både foran (opp-ned) og etter spørsmålet, blir meningen helt tydelig. En tilsvarende ordning finnes for utropstegnet; Opp ned i begynnelsen av setningen og på vanlig “norsk” måte bak setningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.