Gulehavet

Gulehavet, randhav til vestlige Stillehavet, ligger nord for Østkinahavet, mellom Korea og Kina, ca. 486 000 km2 og meget grunt, maksimalt 103 m og i middel 37 m dypt. Den innerste delen fryser til om vinteren.

Flere store elver, bl.a. Huang He, munner ut i Gulehavet, slik at saltholdigheten stedvis blir lav, særlig om sommeren. Petroleumsforekomster er påvist og produksjon er i gang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.