Guanchene på kanariøyene

Guanchene blir betraktet som kanariøyene urbefolkning. Ingen vet riktig hvor de kom fra, men teoriene er mange. Noen mener at de ble støtt av ut romerne, mens andre mener at de kom fra Nord-Europa da mange Guanchere har lyst hår og blå øyne. En tredje teori går på at Guancherne kom fra Marokko, da de to befolkningsgruppene har en del felles trekk. Man mener at Guancherne utgjorde ca. 75000 mennesker fordelt på alle øyene. De levde som familier i klippehuler, og hørte herunder til ett av de fleste kongerikene som var delt opp av lange steingjerder. Guanchene levde fredelig, men det kom jevnlig til konfrontasjoner kongene imellom. Våpnene de brukte var typiske steinaldervåpen som økser, steiner og trekøller.

Det var vedtatt ved lov at alle skulle være nakne om sommeren, både ute- og innendørs, men bare innendørs om vinteren. Det var særlig viktig at jomfruene var nakne så mennene kunne se dem. Guanchene levde forskjellig fra øy til øy, på noen øyer måtte jenta selv velge mannen sin, og på andre øyer var det foreldrene som bestemte. På Lanzarote hadde hver kvinne rett til tre menn, en til det huslige, en forsørger og en elsker. Guanchene hadde en gudinne som var svært fet og derfor var alle kvinner som skulle giftes på fetekur i ukene opp til bryllupet. Det anslås at de nygifte Guanchekvinder veide omkring 120 kg.

Befolkningen levde av jordbruk og av husdyret sitt som var geiter, får og griser. Man mener at canariøyene var langt mer frodige i Guanchernes tid enn i dag. I starten av 1400-tallet invaderte Spania øyene og Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera og Hierro ble rask overtatt men det skulle en lang og blodig strid til før også Gran Canaria og Tenerife ble veltet. Slik kunne Spania først i 1483 erklære alle kanariøerne for erobret. De fleste overlevende Guanchere ble solgt til araberne som igjen solgte dem videre på slavemarkedet i Nordafrika. I dag finnes det ingen ekte Guanchere, men eksperter mener likevel å kunne se guanchetræk i deler av canariøyene nåværende befolkning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.