Gode tips til reisen

Forbruk
Hvor er det ergerlig, hvis ferien man gjennom lengre tid har gledet seg til, går i vasken eller på annen måte ender i fiasko. Faktisk skal det ikke det svært til. Det kan være en mindre detalj, som gjør at ukene som var tiltenkt glade smil og lystig latter – ender med roperi og munnvik som snur nedover. Derfor følger her noen gode tips til reisen.
Akkuratistdepartementet

*Pass til barn

Pass til barn:
Fra 1. oktober 2004 blir en ny dansk passmodell innført. Den betyr bl.a., at barn det innen D. 1. oktober 2004 står i sine foreldres pass, skal ha eget pass.
Vet bestilling:
Få reisearrangøren til å skrive særlige ønsker/krav på reisebeviset. Det kan være ønsker om at man gjerne vil bo nær ved/langt fra svømmebassenget, barnevennlig eller rullesstolvennlig hotell, ingen støy etc.
Innen avreise:
Les alltid reisebeviset grundig. Har du fått det, du har betalt for? Er dine særlige ønsker/krav med på beviset?
Stemmer reisebeviset ikke overens med det bestilte, kontakt raskt mulig reisearrangøren, så de kan rette det.
Ved ankomst og under ferien:
Sjekk at du har fått det bestilte. Hvis ikke, klag til reiseleder på stedet. Få på skriftlig dokumentasjon at du har klaget.
Reise-klagenemnda
*
Klageskjema

dr.dk/forbruk
*
Når du vil klage over reisen

Etter hjemkomst:
Er du fremdeles utilfreds, skal du klage til reisearrangøren. Hvis klagen blir avvist, kan du henvende deg til reiseklagenemnda og evt. få saken din tatt til opp vurdering. Det koster et gebyr, å få saken behandlet. Det blir tilbakebetalt, hvis du vinner saken.
Kontant
*
Gode råder om billige reiser
*
Gode råder om reiser

Forbrugerrådet
*
Reiser og forlystelser

Når du fyller ut klageskjemaet, vær oppmerksom på kravfelten. Det skal bli fylt ut og her vil det være en fordel å skrive “en passende erstatning/nedslag”. Hvis du krever et stort beløp og bare får tildelt et mindre beløp av reiseankenævnet, kan du risikere ikke å få retur klagegebyret din.

Leave a Reply

Your email address will not be published.