Gårdsferie

Gårdsferie er en ganske personlig form for turisme. I dag finnes det nærmere 3000 gårder som tilbyr overnatting og aktiviteter. Mange av dem ligger øverst i Gudbrandsdalen, der «Gardmillom» arrangeres sist i juli. Blant gårdene som tar imot turister er Sygard Grytting på Hundorp, der 16. generasjon på gården har gjenopptatt gjestetradisjonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.