Freie Universität Berlin og Humboldt-Universität zu Berlin

Freie Universität Berlin, grunnlagt med amerikansk støtte 1948 i Dahlem, i det daværende Vest-Berlin, et av Tysklands største universiteter med ca. 43 000 studenter (2004). Studentene var allerede fra grunnleggelsen representert med stemmerett i alle universitetsorganer.

Humboldt-Universität zu Berlin, det eldste universitetet i Berlin, grunnlagt 1809 som Friedrich-Wilhelm-Universität. Ble organisert etter Wilhelm von Humboldts prinsipper og ble mønsterdannende også utenfor Tyskland. Til hans prinsipper hørte at undervisningen skulle kombineres med forskning.

Det filosofiske fakultetets posisjon ble oppgradert slik at det ikke lenger bare var en forberedelse for medisinske, juridiske og teologiske studier. Fikk sitt nåværende navn 1949, da Øst-Tyskland ble opprettet. Ca. 38 000 studenter (2003).