Familiereiser kan være interessante

På øyen Endelave i Horsens Fjord har man lekt med forordninger vedr. reiser – og det kom det følgende artige reiseanvisning ut av.
Endelave en absolutt en mer barnevennlig øy. Beboerne kaller seg for “endelavit” – og så er de ikke uten humor. Les engang her hva de sier om “Endelave og terrorpakken”:

Offisiell orientering
VIKTIG MELDING

Ang. Færgefarten Horsens-Snaptun – Endelave
Til beboerne på Endelave – endelavit! (Og andre reisende til øyen.)
Regjeringens anti-terror-pakke rammer nå også Endelave-fergen.

10. juni 2006 tro en lov om endring av straffeloven, rettsomsorgloven og forskjellige andre lover i kraft, som inneholder nye tiltak mot terrorisme. Lovens eneste formål er å gjennomføre deler av regjeringens handlingsplan for terrorbekjempelse.

Den del av den nye loven som vedrører Endelave Færgefart, er de skjerpa reglene for håndbagasje.

Hittil har den delen av loven bare vært gjeldende for flytrafikk på utenriks ruter.
Fra 1. august 2007 vil de nye sikkerhetsreglene også være gjeldende på alle innenriks ruter samt alle fergeruter i Danmark.
De nye skjerpa reglene for håndbagasje på Endelave-fergen vil bli husstandsfordelt på Endelave i mai 2007. Det vil dessuten bli satt opp oppslag med de nye reglene på fergen og ved Endelave Købmandshandel.
Ytterligere opplysninger kan finnes på www.pet.dk.

Det vil for eksempel ikke lengre være tillatt å ta med vesker eller gele-lignende vesker i originalemballasje i salongene. Herunder gjelder drikkevarer, krem, tannpasta og parfymer m.m.
Unntak er her mat og drikker til babyer og reseptpliktigt livsviktig medisin ved framvisning av lege erklæring og skriftlig henvendelse en uke før avreise.

* Elektronisk utstyr sånn som mobiltelefon, bærbare datamaskin, kamera, I-pod og lignende vil heller ikke lengre være tillatt i salongene.
* Det må likeledes bare tas med 5 kg håndbagasje for å spare brannstoff.
* Væsker m.m.. samt elektronisk utstyr skal bli i bilene på dekket eller oppbevares i låste bokser, som vil bli stilt opp på dekket.
* Det skal muligens ansettes ekstra sikkerhetpersonale til håndbagasjekontroll.

Horsens Kommune, som nå er rede for Endelave-fergen, har søkt om dispensasjon på enkelte punkt av de restriktive sikkerhetsreglene.

To av de punktene som er søkte dispensasjon til er
– ang. medtagelse av vesker og
– medtagelse av mobiltelefon, ( likevel bare for endelavit med folkeregisteradresse på Endelave, hvilket betyr at man skal kunne legitimere seg med trygdekort).

Argumentasjonen derfor er den mindre terrortrusselen endelavit synes å utgjøre for reisesikkerheten i Danmark.
På nåværende tidspunkt er det allerede gitt dispensasjon for medtagelse av mobiltelefoner med begrunnelse i skolebarnas mulighet for å kunne kontakte foreldre i nødssituasjoner.

Sammendrag.

Muligheten for å ta med vesker er ikke endelig avklart.
Medtagelse av vesker med som inneholder alkohol, blir ikke tillatt på grunn av eksplosjonsfare.
Om det blir tillatt å ta sin morgenkaffen med forhandles det stadig om.
Det er forslått, at ikke alkoholholdige vesker kan tas med, hvis de helles om i dit innrettet gjennomsiktige plastposer av særlig kraft og varmebestandig kvalitet.
Det skal det i den tilfellet, det aksepteres, foregå før ombordstigning på fergen på havnefogdens kontor.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.