Buddhismens historie

Buddhismen ble grunnlagt i det nordlige India ca. år 500 f.kr. av Siddhartha Gautama. Gautama hadde levd mange liv og alltid hadde han forsøkt å nå det fullkomne, å bli en buddha, et opplyst og vitende menneske. Gautamas siste gjenfødsel blant mennesker ble møtt med stor glede i hele verden. Moren hans var Dronning Maya som døde syv dager etter fødselen. Faderen, Kong Shuddohana, ville skåne sin sønn for virkelighetens verden og bygget derfor at palass med all bekvemmelighet, slik at Gautama ikke trengte å forlate hjemmet sitt. Dessuten hadde kongen satt vakter omkring palasset hvis Gautama en dag skulle bli fristet til å oppleve den store verden.

Da Gautama var 29 år og fremdeles uvitende om livet utenfor palasset giftet han seg med den unge Yasodhara. En dag bestemte Gautama seg for at han ville se noe annet enn palasset, men selv om kongen forsøkte å snakke ham fra det, dro ut Gautama på fire utflukter som i buddhsimen er kjent som “de fire synene”. Her så Gautama alderdom, sykdommen, døden og en asket. Han ble sjokkert over det han så og bestemte å gi opp livet sitt som prins for å søke sannheten om mennesket.

I tiden deretter var det ingenting som kunne glede Gautama, verken hans kone, hans nyfødte sønn eller de pene danserne i palasset. I ly av natten dro Gautama avsted mot frelse, han fikk bl.a. overrakt oransjefarget munketøy og en almisseskål av guden Brahma. Gautama vandret i skogene og fravelge alle unødvendige ting, han levde et sparsomt liv hvor han ikke unte seg selv de mest grunnleggende tingene som f.eks. mat. Han ble svak og innså at det ikke handlet om selvfornektelse eller om å ofre seg for å finne sannheten, men om å finne den rette balansen som menneske.

6 år etter hadde Gautama en drøm om at han snart ville bli opplyst han satte seg under et tre og sverget at han ikke ville bevege seg før han var blitt opplyst. Det ble han, og deretter følger historien om Gautamas kamp mot den mektigste av alle demoner, Mara. Den følgende natten samlet gudene seg om Gautama mens han mediterte og de opplyste ham om de fire edle sannhetene. Den store guden Brahma ba Gautama om at deler kunnskapen sin med andre og han begynte snart å preke om læren sin.

I 45 år underviste Buddha i læren og tilhengerne hans var mange. Buddhismen spredte seg til hele Sørøst-Asia hvor den liker seg den dagen i dag. Det er likevel oppstått forskjellige versjoner av religionen, den gamle læren sees i Burma, Sri Lanka og Thailand. Andre steder ble buddhismen blandet med mer lokale religioner, f.eks. med daoismen i Kina og det som ble kjent som zenbuddishmen i Japan. Paradoksalt nok forsvant buddishmen i opprinnelseslandet Indien da Hunnerne, et nomadfolk fra Asia, angrep klostrene, og da muslimer invaderte Nordindien i 900-tallet.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.