Bli engelsklærer i Kina

En glupende interesse for å lære engelsk gir unge dansker en spennende mulighet for å arbeide og reise i det store landet
Kineserne vil lære engelsk, og det er slett ikke engelsklærere nok til å dekke det enorme behovet. Det gir nå unge dansker en enestående mulighet for å arbeide og reise i Kina, og på den måten lære det store landet å kjenne på en helt annen måte enn som vanlig ryggsekksturist.
Har man med en artium på høyt nivå kan man arbeide som hjelpelærer – teacher assistant – på en kinesisk privatskole, forteller Joan Carlsen. Hun er innehaver av reisebyrået ALOTT, som som det eneste i Danmark nettopp har fått med denne muligheten i repertoaret sitt.
Før man blir sendt ut å undervise, kommer man på et fire ukers intensiv introduksjonskurs i Beijing. Her får man en grundig innføring i kinesisk kultur og kinesiske skikker, liksom man lærer å tale litt kinesisk (mandarin). Sist men ikke minst gjennomgår man et program, som er skreddersydd til å forberede mennesker, som aldri før har undervist i engelsk.
“Unge dansker er generell gode til å snakke engelsk, og for dem er dette en veldig god måten å få en kunnskap om Kina, som vil være uvurderlig i de kommende årene, hvor stadig flere danske firma enten åpner datterselskap i landet eller på annen måte inngår et samarbeid med det kinesiske næringslivet”, sier Joan Carlsen.
Selve undervisning foregår på en av de fleste privatskolene som er skutt opp i Kina de siste årene, og som ofte er kostskoler. Man bor sammen med andre utenlandske lærere i en leilighet i tilknytning til skolen, og man får også mat på skolen.
“Lønnen er høyere enn den lønnen vanlige kinesere får, og med gratis kost og losji kan man saktens leve av den og også spare litt opp til de periodene hvor man reiser rundt”, forteller Joan Carlsen.
Undervisningen foregår i semester på 10 uker, og man enten være flere semester det samme stedet eller skifte skole hver gang og på den måten se mer av Kina. Transporten mellom de forskjellige skolene blir betalt av organisasjonen “Work & Travel Company”, som arrangerer oppholdene i Kina, og som ALOTT samarbeider med.
“Work & Travel Company” har eget kontor i Beijing og har spesialisert seg i å hjelpe unge fra hele verden med å finne arbeid og løse noen av de fleste praktiske problemene, man står overfor, når man skal arbeide og reise et halvt eller et helt år i et fremmed land. Oppholdet koster 2000 Euro pluss flybillett til Beijing, og beløpet dekker bl.a. alle utgiftene til introduksjonskurset i Beijing. Det første laget tar av sted like etter nyttår og det neste i juli 2006.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.