Bilfri avkobling

Mens aviser er fulle av miljøadvarsler, senker roen seg over øya Silda på Nordvestlandet. Silda når du med rutebåt fra Måløy flere ganger daglig. Det gamle fiskersamfunnet med 30 fastboende er noe så sjeldent som helt bilfritt! Her er bare gang- og sykkelveier og turstier.

Leave a Reply

Your email address will not be published.