Bilder fra Warsawa – reise

Warszawa, hovedstad og provins i Polen, ved Wisla; 1 692 850 innb. (2005).

Næringsliv

Warszawa har stor og mangesidig industri, særlig lokalisert til Praga på høyre elvebredd, og de nyere industriområdene som Zeran i nordøst (bil- og maskinindustri), Mlociny i nordvest (stålverk) og Sluzéwiec i sørvest (lettindustri). Ellers finnes elektroteknisk, farmasøytisk, tekstil- og nærings- og nytelsesmiddelindustri m.m. Byen rommer størstedelen av landets forlag. Warszawa-området er kjent for sine høyt spesialiserte gartnerier.

 • Bilde Warsawa

 • Warsawa bilde reise
  Bilde Warsawa 1
 • Warsawa bilde
  Bilde Warsawa 2
 • Warsawa bilde reise
  Bilde Warsawa 3
 • Warsawa bilde
  Bilde Warsawa 4
 • Reisebilder Warsawa

 • Warsawa bilde reise
  Reisebilde Warsawa 5
 • Warsawa bilde
  Reisebilde Warsawa 6
 • Warsawa bilde
  Reisebilde Warsawa 7
 • Warsawa bilde reise
  Reisebilde Warsawa 8
 • Warszawa har vært Polens hovedstad siden 1596, da Sigismund flyttet hovedstaden fra Kraków. Warszawa ligger ved Wislas løp og har cirka 2 millioner innbyggere. Byen har tidligere vært vært under prøssisk, svensk og tysk kontroll.

  Byen har en allsidig industri, og er et viktig trafikksentrum. Rent kulturelt er byen også landets sentrum.

  Byen har bare få rester av dens eldre arkitektur, da Warszawa nesten jevnet med jorden under 2. Verdenskrig. Ved gjenoppbyggingen har man delvis fulgt gamle byplaner og fotografier.

  Navnet Warszawa kommer fra genitivsformen til navnet Warsz (kortformen til navnet Warcislaw ), altså Warszowa eller Warszewa. Folkeetymologi avleder derimot navnet fra fiskeren Wars og Wisla-sirenen Sawa, kjent fra en populær lekende.

  Warszawa gjør seg gjeldende blant Europas hovedsteder ikke for sin størrelse, alder eller skjønnhet, men snarere for uforgjengeligheten sin. Byen sammenlignes ofte med en føniks, som gang på gang er gjenoppstått fra asken. Etter å ha litt enorm skade under krigene med Sverige og Preussen 1655 – 1656 ble den igjen overfalt i 1794, da den russiske armeen massakrerte bydelen Pragas befolkning. Warszawas mest bemerkelsesverdige overlevelse var likevel gjenoppstandelsen etter nærmest fullstendig ødeleggelse under annen verdenskrig.

  Byen fikk byrettigheter (Magdeburg-rettigheter) i 1334. Den ble sete for hertugen av Masovien, og i 1596 ble den hovedstaden for det Sverige-svenske Vasa – dynastiet, som hersket over Polen-Litauen. Byen har gjennom historien vært okkuperte av mange naboland, deriblant Sverige, Tyskland og Russland.

  Under annen verdenskrig var Warszawa skueplass for Warszawaopstanden i 1944, som varte i 63 dager, hvor den polske undergrunnshæren kjempet for å befri hovedstaden fra de tyske okkupantene. Etter massiv gjengjeldelse fra tyskerne og sine allierte tropper, mistet over 250 000 mennesker livet, hvoretter byen ble systematisk ødelagt. Den gjenværende polske befolkningen ble internert i tyske leir frem til befrielsen i Den Rød Hærs regi. Mange av de historiske gatene, bygninger og kirker er siden blitt gjenoppbygd.

  Demografi

  Warszawa har historisk vært ett reisemål for innenlandsk og utenlandsk immigrasjon, særlig fra Øst-Europa. I nesten 300 år var byen kjent som “Ny Paris”. Demografisk sett var det den mest differensiert byen i Polen, hvor så mye som 20 % av befolkningen dens enten var jødiske polakker eller født i et annet land. Annen verdenskrig endret alt dette, og i dag er det mye mindre etnisk diversitet enn i de foregående 300 årene av byens historie. Det meste av befolkningsveksten i dag er basert på intern migrasjon og urbanisering.

  Warszawa er ett av de viktigste utdanningssentrene i Polen. Det er hjemsted for fire store universitet og over 62 mindre utdanningsinstitusjoner for videregående utdannelse. De viktigste er Warszawa Universitet og Warszawa Tekniske Universitet.

  Det samlede antallet studenter på alle utdanningsnivå i Warszawa er på nesten 500.000 (29 % av byens befolkning; 2002). Antallet universitetsstudenter er over 255.000.

  Offentlige institusjoner, kultur m.m

  Warszawa er videre et ledende kultursenter med universitet fra 1816/1918, teknisk høyskole, landbrukshøyskole o.a. høyskoler og akademier. Her ligger mange museer og teatre, opera, zoologisk og botanisk hage. Sete for romersk-katolsk erkebiskop og gresk-ortodoks metropolitt. Norsk ambassade.

  Bybeskrivelse

  Over 70 % av Warszawa ble ødelagt 1939–44. Byen har derfor få gamle byggverk, men det er lagt vekt på å gjenskape bygninger og partier av særlig stor arkitektonisk verdi. Gamlebyen ligger på skråningen opp fra elven, skilt fra «nybyen» lenger sør, ved kongeslottet (bygd fra 1500-tallet og utover). Gamlebyen vokste opp ved det gamle torget i ly av borgen. Her lå Warszawa-ghettoen (se under). Mellom torget og slottet ligger den gotiske Jan-katedralen (1300-tallet). Sørligst i gamlebyen krysser hovedferdselsårene øst–vest-aksen den tilsvarende nord–sør-akse: den gamle hovedgate Krakówskie Przedmiescie, som fortsetter videre sørover i Nowy Swiat (den nye verden), tidligere kantet av barokke adelspalasser. Sørøst for denne, i Centralny Park Kultury, ligger parlamentsbygningen og partihuset, i vest det dominerende Kulturpalasset (1952–55), gave fra Stalin, en kjempebygning som med sitt tårn når opp i 220 m og er bygd i typisk sovjetstil. Her er kongress- og konsertsaler m.m. Bemerkelsesverdige byggverk er Wilanów- og Lazienki-slottene, kongelige sommerresidenser og Ujazdowskipalasset (nå museum for samtidskunst), også kongelig residens. Deler av byen sentrum er ført opp på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.

  Warszawa er et viktig trafikknutepunkt med gode vei- og jernbaneforbindelser, elvehavn og internasjonal flyplass (Fryderyka Chopin–Okecie), 11 km i sørvest. En tidligere militær flyplass nord for byen er 2006 under ombygging og er ventet driftsklar 2007. Byen har bl.a. fem jernbanestasjoner, sporvogn og tunnelbane (åpnet 1995).

  Warszawa – historie. Warszawa omtales på 1200-tallet som en landsby med borg tilhørende fyrsten av Masovia, og det tok tid før den vokste frem til å bli en av Polens viktigste byer. 1413 flyttet fyrsten sin residens dit fra Czersk, og da fyrsteslekten døde ut, ble Masovia 1526 innlemmet i Polen. Fra 1569 ble Warszawa permanent sete for den polsk-litauiske riksdagen, og kong Sigismund 3 Vasa flyttet i årene fra 1596 gradvis sitt hoff over fra Kraków. Byens utvikling ble avbrutt av den svenske invasjonen på midten av 1600-tallet, da den ble inntatt og herjet to ganger (1655–57), og på ny 1702. På 1700-tallet ble Warszawa et betydelig kulturelt sentrum og ble beriket med en rekke nye representative byggverk. Etter Polens tredje deling 1795, da landet helt mistet sin selvstendighet, ble Warszawa et viktig samlingspunkt i kampen for nasjonal uavhengighet. Byen kom 1795 under Preussen, men ble 1806 inntatt av franskmennene og gjort til hovedstad i fyrstedømmet Warszawa (se Polen, historie).

  Russerne erobret byen 1813, og den var under russisk herredømme frem til den første verdenskrig. Befolkningen deltok aktivt i novemberoppstanden (1830–31) og januaroppstanden (1863–64). I annen halvdel av 1800-tallet vokste Warszawa sterkt med tiltagende industrialisering, og kom til å spille en stor rolle i forbindelse med fremveksten av en organisert polsk arbeiderbevegelse. 1918 ble byen hovedstad i det selvstendige Polen. 1920 slo polakkene tilbake Den røde hærs offensiv under den polsk-sovjetiske krig ved Warszawa. I mellomkrigstiden gjennomgikk hovedstaden en rask utvikling og hadde 1939 1,3 mill. innbyggere. 27. sept. 1939 ble den erobret av tyskerne etter en ukes beleiring med ødeleggende bombardementer. Den ble ytterligere rasert i forbindelse med Warszawa-oppstandene 1943–44 og var da forvandlet til en ruinhaug, der 162 000 mennesker fristet en kummerlig tilværelse. Etter krigen ble byen gjenreist, bl.a. er Gamlebyen og kongeslottet bygd opp igjen i sin opprinnelige skikkelse.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.