Bilder fra Syria – reise

Mot vest og ut mot Middelhavet skjæres gjennom landet i nord-sør retning av Libanon fjell. Den sørlige delen av landet er flatt og ørkenaktig. Mot nord befinner det seg et flatt sletteområde, som strekker seg ned mot Eufrat elvedalen (Al-Furat). Produksjonen av landbruksvarer – korn, vin og frukter – er konsentrert i den vestlige delen av landet, som får tilstrekkelig nedbør. Mot sør er høysletten Djebel Druze av vulkansk opprinnelse også særdeles fruktbar og er dyrket opp. Det samme gjelder de oasene som er spredt utover ørkenområdet, hvorav den viktigste er hovedstaden Damaskus. Bomullsproduksjonen og oppdrett av får til produksjon av sauesull er beregnet på eksport. Oljeproduksjonen er den største industrisektoren. Forurensningen med giftige stoff som har vært anvendt i oljeutvinningen har vis steder medført omfattende vannforurensning.

Folket : Er av arabisk opprinnelse. I den nordlige delen av landet lever armenske, kurdiske og tyrkiske minoriteter. Det finnes ingen mer aktuelle oppgjør over antallet av palestinske flyktninger i Syria, men i 1977 var antallet omkring 200.000. Den jødiske befolkningen fikk tillatelse til å forlate landet i 1992.

Religion : Befolkningen er overveiende muslimsk, hvorav de mange tilhører sunni retningen , fulgt av :al amid, sjiaer og ismailit. Videre finnes en rekke kristne minoriteter, som tilhører forskjellige sekter innenfor den orientalske kristendommen.

Språk : Arabisk (offisiell). De etniske minoritetene taler dem egne språket.

Politiske parti : Regjeringsparti er Det arabiske sosialistiske Baath Parti, som ble stiftet i 1947 av Michel Aflaq. Partiet består av den Nasjonale progressive Fronten samt en rekke mindre parti. Det sunni fundamentalistiske Muslimske Broderskab utgjør den væpnet politisk-religiøse opposisjonen til regimet. Parti kontrollert av regimet: Syriens Kommunistparti; den Sosialistiske arabiske Enheten; Den sosialistiske Enhedsbevægelse; det Arabiske Socialistparti; det Sosialistiske demokratiske Unionistparti.

Sosiale organisasjoner : Den faglige Landsføderation består av 10 fagforbund.

Offisielt navn : Al-Jumhouriya al -Arabiya as Suriya

Administrativ inndeling : 14 distrikt

Hovedstad : Damaskus (Dimashq), 2.270.000 indb. (1999).

Leave a Reply

Your email address will not be published.