Bilder fra Swaziland – reise

Landet kan geografisk splittes i 3 atskilte regioner. De betegnes lokalt som det høyereliggende, mellomliggende og krysseliggende” veld ” (område), som hver har noenlunde den samme utstrekningen. Den vestlige delen er fjellrik, landets sentrale del består av en høyslette, og i den østlige delen av landet finnes lavlandet. De viktigste produktene er sukkerrør, sitrusfrukter og ris (med kunstvanning), bomull, mais (som er den grunnleggende matvaren) og tobakk. I lavlandet gir infeksjoner fra forurenset drikkevann anledning til en høy barnedødelighet. Landets vilt ble utryddet i den første halvdelen av det 20. århundrede av europeiske jegere.

Folket : Størstedelen av befolkningen (84,3 %) tilhører den etniske gruppen swazi. Zuluene utgjør omkring 9,9 %; tonga 2,5 %; indere (0,8 %), pakistanere (0,8 %), portugisere (0,2 %) og andre (1,5 %).

Religion : Det eksisterer ingen offisiell religion. Størstedelen av befolkningen er kristen (77 %). En stor del av befolkningen praktiserer dessuten tradisjonelle afrikanske religioner (uavhengigt av at de offisiellt er kristne).

Språk : Swazi og engelsk (offisielle); de etniske minoritetene taler dem egne språket

Politiske parti : Den folkelige demokratiske Enhedsbevægelse (PUDEMO); Swazilands Progressive Parti; Swaziland Demokratiske Alliance; Ngwanes Nationalkongres for Befrielse. Alle politiske parti og politiske aktiviteter ble forbudt av Sobhuza i 1973.

Sosiale organisasjoner : Swaziland Faglige Føderation; Swazilands Ungdomskongres.

Offisielt navn : Umbuso weSwatini

Leave a Reply

Your email address will not be published.