Bilder fra Sverige – reise

Beliggende på den østlige delen av den skandinaviske halvøyen. Den nordlige delen av landet er dekket av skoger. Det utvinnes jern og produseres papir ut av skogenes tre. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kystene og er landets industrielle sentrum – særlig metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, poteter, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tett befolket del. Kystområdene ut mot Skagerrak og Østersjøen lider under betydelig forurensning.

Folket : Svensker (89,4 %), finner (5 %), samer, andre skandinaver, iranere, polakker, kurdere, eks-jogoslav, latinamerikanere.

Religion : Protestanter (89 %), katolske minoriteter (1,8 %), pinsebevegelse (1,1 %), andre (8,1 %)

Språk : Svensk (offisielt), finsk og samisk

Politiske parti : Sveriges Arbejderparti (SAP), sosialdemokrati . Centerpartiet , sentrum-høyre. Moteratene , konservative. Kristelig Folkeparti . Folkpartiet , liberal høyreorienterte. De grønne , sentrum-venstreorientert. V?nsterpartiet , kommunistpartiet. Socialistpartiet (SP), seksjon av 4. internasjonale. R?ttvisepartiet Socialisterna (Rettferdighetpartiet Socialisterne), trotskistparti tilknyttet Congress for A Workers International. KPML (R), stalinistisk tidl. maoistisk parti. Arbetarmakt (Arbeidermakt), utbrytergruppe fra SP. Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), stalinistisk sovjettro parti.

Sosiale organisasjoner : LO (Landsorganisasjonen), TCO (Tjenestemændenes Centralorganisation).

Offisielt navn : Konungariket Sverige.

Administrativ inndeling : 24 provinser

Leave a Reply

Your email address will not be published.