Bilder fra Sveits – reise

Mindre land i Sentral-Europa som for tre-fjerdedelers vedkommende er dekket av fjell. Det består av tre naturlige områder: Det nordvestlige hjørnet grenser opp til Frankrike og består av Jus fjellområde. Det anvendes til landbruksproduksjon og videre produksjon av klokker. Mittelland er det subalpine området mellom Jus og Alpene. Det rommer en lang rekke sjøer, som er dannet av isbreene. Det er landets økonomisk viktigste område, hvor industrien er konsentrert. Dessuten er det preget av landbruksproduksjon og intensiv kvegdrift. Alpene dekker over halvdelen av landets overflate, strekker seg i øst-vestlig retning og har tinder på over 4.000 meters høyde. Den viktigste økonomiske aktiviteten i dette området er melkeproduksjon og turisme. Økosystemet er først og fremst truet av sur nedbør.

Folket : 64 % av befolkningen taler tysk, 20 % fransk og 7 % italiensk. 9 % av innbyggerne har annen herkomst. 21 % av befolkningen har et annen statsborgerskap enn sveitsisk. Den overveiende delen kommer fra land i UE, hvorav italiern med 4 % utgjør den største gruppen.

Religion : 47,6 % katolikker, 44,3 % protestanter, 2,2 % muslimer, 1 % kristent-ortodokse

Språk : Offisielle språk er tysk, fransk og italiensk. En minoritet på 0,4 % i kantonen Graub?nden mot øst taler rætoromansk – et latinsk språk.

Politiske parti : Socialdemokratiet, sentrum-høyreorienterte. Det radikale Partiet, sentrum-høyreorienterte. Kristelige Demokrater, sentrum-høyreorienterte. Socialistpartiet, sentrum-venstreorientert. De demokratiske Centrum-unionen, sentrum. Det liberale Partiet, høyreorienterte. Det uavhengige Partiet, sentrum. Arbejderpartiet, venstreorientert. De grønne.

Sosiale organisasjoner : LO med 480.000 medlemmer. Sammenslutningen av kristen Fagforeninger med 110.000 medlemmer. Føderasjonen av sveitsiske ansatt Foreninger med 160.000 medlemmer.

Offisielt navn : Confederaziun Svizra (rætoromansk); Schweizerische Eidgenossenschaft (tysk); Conf?d?ration Suisse (fransk); Confederazione Svizzera (italiensk).

Administrativ inndeling : 20 kantoner, 6 delkantoner

Hovedstad : Administrativ: Bern, 344.000 indb.; Juridisk: Lausanne, 114.600 indb. (1999).

Andr? viktige byer : Z?rich, 958.100 indb.; Gen?ve, 172.900 indb.; Basel 163.600 indb. (2000).

Leave a Reply

Your email address will not be published.