Bilder fra Surinam – reise

De lavtliggende kystområdene er egnede til produksjon av ris, sukker og andre landbruksprodukter, men kan treffes av oversvømmelser. Det er utsvunnet land fra havet gjennom uttørkingsarbeid og demningsbygg. Det indre av landet er høyt liggende sletter med en undergrunn rikt på bauxitt og en tett tropisk vegetasjon. Nedbøren er omfattende, faller hele året og har gjort landet rikt på elver og elver. Noen av disse elvene anvendes i vannskraftverk til produksjonen av elektrisitet, som atter anvendes i aluminiumsproduksjonen. Landet er ikke plaget av alvorligt økologiske problemer.

Folket : Blanding av de europeiske erobrerne, slaver og opprinnelig innfødt befolkning som i andre deler av Latin-Amerika. Surinams befolkning er dessuten sterkt preget av innvandringen fra andre nederlandske kolonier. Kreolene (av europeisk, afrikansk og asiatisk herkomst) utgjør 30 % av befolkningen. Javanesere 16 %, indere og pakistanere 33 %, cimarrone (afrikanere) 10 %, opprinnelige folk 3 % og nederlendere. Offisielle vurderinger anslår, at 1/3 av befolkningen (omkring 175.000 personer) lever utenfor landets grenser – særlig i Nederland .

Religion : Kristen (44 %, herav katolikker 21,6 % og protestanter 18 %), hinduer (26 %), islam (18,6 %) er de viktigste.

Språk : Nederlandsk (offisiellt), engelsk er handelsspråk. Videre snakker sammen hindu, javanesisk og taki-taki eller senang-Tongo alt etter regionen med basis i afrikanske språk blandet med nederlandsk, spansk og engelsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.