Bilder fra Stockholm – reise

Stockholm. Sveriges hovedstad og største by, på grensen mellom Uppland og Södermanland, ved Mälarens utløp i Saltsjön (Østersjøen); 188 km2 med 786 510 innb. (2007).

 • Bilde Stockholm

 • Stockholm bilde reise
  Bilde Stockholm 1
 • Stockholm bilde
  Bilde Stockholm 2
 • Stockholm bilde reise
  Bilde Stockholm 3
 • Stockholm bilde
  Bilde Stockholm 4
 • Reisebilder Stockholm

 • Stockholm bilde reise
  Reisebilde Stockholm 5
 • Stockholm bilde
  Reisebilde Stockholm 6
 • Stockholm bilde
  Reisebilde Stockholm 7
 • Stockholm bilde reise
  Reisebilde Stockholm 8
 • Stockholm består av 14 små øyer knyttet av broer. Vannet er så friskt og rent at du kan fiske og svømme, hvor som helst i byen! Da byområdet består av 30 % vann og ytterligere 30 % grønne anlegg er Stockholm ett av de reneste og friskeste stedene du kan besøke i Europa.

  Det er et riktig godt sted å besøke hele året rundt. Om sommeren kan du slappe av ved vannkanten på en av byens kafeer eller restauranter og smake frisk fisker og skalldyr like fra vannet, som løper gjennom byen.

  Om vinteren kan du skøyte på vannet og etterpå hygge deg på en av de varme pubene.

  Det er to ting i Stockholm du ikke bør ikke gå glipp av: Vasa-museet og Drottningholm slott med den Kinesiske Pavillon.

  Du kan ta en kort seiltur til øya Djurgården, hvor du finner krigsskipet Vasa på Vasa-museet. Vasa skulle ha vært verdens største krigsskip, men det sank etter bare få minutters seilas og mange av folkene om bord druknet.

  Etter en kort seiltur til Drottningholm finner du kongeslottet, Drottningholm slott. Selv om kongefamilien fremdeles bor på slottet, er det åpent for offentligheten. Sørfløyen er imidlertid familiens private område.

  På slottets jord finner du den betagende Kinesiske Pavillon. Paviljongen ble bygget i 1753, og var opprinnelig en bursdagsgave til Dronning Lovisa Ulrika.

  Lufthavnsinformation
  Lufthavnen ligger 43 km nord for Stockholm.

  Med taxa
  Du finner drosjeholdeplassen like utenfor passasjerterminalen. Det er normalt en fast takst inn til Stockholm.

  Hvis du ønsker en miljøvennlig taxi, finner du en “ecoTaxi” først i køen.

  Med buss
  Flyplassbusser kjører hvert 10 minutt til Stockholm fra terminal 2, 4 og 5.

  Det offentlige bussystemet, Upplands Lokaltrafik (UL), har også en flyplassservice og bussene sine kjører hvert 20 minutt.

  Med tog
  Lyntoget Arlanda Express kjører fra flyplassen inn til bysentret. Turen tar cirka 20 minutter. Du kan kjøpe billetter fra informasjonsskranken i flyplassen.

  Stockholm by omfatter til sammen 19 øyer og holmer (bl.a. Stadsholmen, dvs. «Gamla Stan» el. Staden mellan broarna) og fastlandsområdet på nord- og sørsiden av Mälar-utløpet («Malmarna», Djurgården og Gärdet). Ytterligere tre øyer ligger i Drevviken, men denne ligger bare delvis innenfor Stockholm kommunes grenser. Stockholms skjærgård består av ca. 30 000 øyer, holmer og skjær.

  Tettstedet Stockholm er en sammenhengende tettbebyggelse som strekker seg langt inn i omegnskommunene; 1 252 020 innb. (2006). Byregionen Stor-Stockholm omfatter 1 729 270 innb. (2006).

  Navnet Stockholm ble brukt om holmene i Strömmen mellom Mälaren og Saltsjön, kanskje fordi det pleide å hope seg opp tømmerstokker der, eller fordi den eldste bebyggelsen var omgitt av stokkverk (palisader).

  Befolkning

  Gjennom hele 1900-tallet og frem til 1960 økte bosetningstettheten i bykjernen. Etter 1960 endret denne tendensen seg, og folk flyttet i sterkere grad ut til forstedene, som opplevde sterk vekst i løpet av 1960- og 1970-årene. Senere har dette forskjøvet seg videre utover, slik at det i dag er de ytre forsteder som er i sterkest vekst, mens bosetningen i de indre bydeler viker til fordel for næringslivsformål.

  Næringsliv

  Stockholm er landets største handels- og industriby. Fremst av industrigrenene står papir- og grafisk industri, elektroteknisk og elektronisk industri, metall- og maskinindustri, kjemisk industri og næringsmiddelindustri. Pressproblemene i storbyen har ført til en omfattende utflytting av industri til forsteder og nærliggende byer. I Stor-Stockholm finnes Sveriges største engrosfirmaer. En stor del av detaljhandelen besørges av de tre største varehusene.

  I tiden etter den annen verdenskrig har servicenæringer og offentlig forvaltning overtatt som viktigste sysselsettingskilde i Stockholm. Byen er, i tillegg til rikshovedstad, administrasjonssenter i Stockholms län og (fra 1942) bispesete i Stockholms stift.

  Samferdsel

  Stockholm er en av Sveriges største havnebyer. Daglige fergeforbindelser til Helsinki, Mariehamn og Turku i Finland og Tallinn i Estland og flere ganger i uken til St. Petersburg, Riga og Klaipeda. Isforholdene om vinteren skapte tidligere store vanskeligheter, men havnen holdes nå åpen året rundt ved hjelp av store isbrytere. En rekke jernbaner går ut fra byen, de fire viktigste (til Malmö, Göteborg, Kiruna og Västerås) fra Centralstationen. Innenlands flytrafikk går sammen med den internasjonale trafikken over Arlanda lufthavn, som ble tatt i bruk 1960; den ligger ved Märsta, 40 km nord for Stockholms sentrum. Arlanda lufthavn kompletteres av Bromma flyplass, som ble tatt i bruk i 1936. Indre by og forsteder er knyttet sammen med et godt utbygd nett av busslinjer og tunnelbaner; de sistnevnte omfatter et nordlig og et sørlig system, satt i drift henholdsvis 1950 og 1952, og knyttet sammen 1957. I 1970-årene ble flere av tunnelbanelinjene forlenget ut til nye boligområder mer enn 20 km fra sentrum.

  Bybeskrivelse

  På grunn av holmer, vann og broer omtales byen ofte som «Nordens Venedig». Innenfor bygrensen finnes mer enn 20 større og mindre broer; noen av dem har forgjengere fra middelalderen, andre er bygd på 1900-tallet for å lede gjennomgangstrafikken utenom bykjernen.

  Stockholm – historie. Mälarområdet trakk tidlig til seg betydelig handel. På en øy i Mälaren lå på 700–1000-tallet Sveriges eldste by, Birka (Björkö). Senere ble Sigtuna et viktig handelssted, men midt på 1200-tallet vokste Stockholm opp nærmere Østersjøen og ble en viktig utskipningshavn for jern. Forbindelsen med Lübeck var meget viktig i hele middelalderen, og en stor del av borgerne var tyskere. De utgjorde halvdelen av byrådets medlemmer til 1471, da Sten Sture beseiret Christian 1 ved Brunkeberg (Norrmalm). I 1520 ble Stockholm overgitt til Christian 2, som i november foranstaltet Stockholms blodbad. I 1523 tok Gustav Vasa byen etter to års beleiring. På 1600-tallet ble befestningene revet, og Stockholms første överståthållare Claes Fleming lot lage den første byplan. Folketallet, som 1630 var bare maksimalt 9000, vokste sterkt og nådde 1757 72 000. Under Gustav 3 ble Stockholm også rikets kulturelle sentrum, og det ble ført opp mange praktbygninger, statuer osv. I annen halvdel av 1800-tallet begynte utviklingen til storby. Denne har satt spor etter seg i interessante eksempler på byplanlegging og arkitektur, ikke minst i nye forstadsstrøk, en utvikling som også snart spredte seg til nabokommunene (Solna, Lidingö, Nacka, Djursholm m.fl.). Byen har opplevd en økende tilflytting de siste hundre år.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.