Bilder fra St Helena – reise

Ø i det sørlige Atlanterhav, 2.000 KM fra Angola på Afrikas vestkyst, umiddelbar vest for GMT linje. Øya har vulkansk opprinnelse og er fjellrik, men mangler naturressurser og industri. De eneste produktive aktivitetene er subsistenslandbruk og fiskeri..

Folket : Flertallet av befolkningen nedstammer fra afrikanere. Omkring 6.000 av øyas befolkning er i årenes løp emigrert til Sør-Afrika og Storbritannia.

Religion : Ordnet i synkende betydning: anglikanere, baptister, 7. dags adventister, romersk katolske.

Språk : Engelsk (offisielt)

Politiske parti : Det finnes ikke aktive politiske parti på øyen.

Offisielt navn : Saint Helena Colony with Dependencies.

Hovedstad : Jamestown, 2.000 indb. (1999). I det indre av øya finnes Longwood, hvor Napoleon Bonaparte søkte asyl.

Regjering : Michael Clancy, guvernør pekt ut av den britiske kronen i oktober 2004. Det finnes et utøvende og et lovgivende råd med 15 plasser. 12 medlemmer velges ved frie valg for en 4-årig periode. Videre har guvernøren og to tidligere embetsmenn plass i rådet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.